Geef uw meningDenk ook mee!

Verslagen eerste bijeenkomsten

26-06-2024

In maart en mei vonden er verschillende bijeenkomsten plaats waarin informatie is opgehaald en het Verhaal van de Stichtse Lustwarande werd gedeeld. In deze eerste fase is gesproken met vertegenwoordigers van organisaties en collectieven.

Bijzondere kenmerken behouden

Op 20 maart 2024 organiseerde de gemeente Zeist een tweetal bijeenkomsten voor eigenaren, projectontwikkelaars, belangenvertegenwoordigers en partners van de gemeente zoals de provincie en het waterschap.

De bijeenkomsten begonnen met een toelichting van het project door de projectleider van de gemeente. Wethouder Walter van Dijk was aanwezig en benadrukte het belang van het project voor gemeente Zeist. Het gesprek daarna ging over de kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande en hoe we deze kunnen koesteren en behouden. 

Zo werd gesproken over de monumentale gebouwen en het groen van de Stichtse Lustwarande met recreatiemogelijkheden. Er zijn veel ontwikkelingen in het gebied, waardoor er ook zorgen leven over het verdwijnen van de eenheid in het gebied. Besproken werd dat er keuzes nodig zijn over waar wel en niet te bouwen. De Stichtse Lustwarande is in de loop van de geschiedenis steeds weer veranderd. Ook dat kan je als kwaliteit zien. Tijdens de bijeenkomsten zijn ook ideeën besproken voor de verbetering van de beleving van het gebied, zoals wandelroutes, minder hekken en versterking van de groene structuur. 

Sfeerverslag bijeenkomst 20 maart

Landschap leidend

Op 28 mei 2024 vonden een drietal bijeenkomsten plaats, opnieuw met vertegenwoordigers van organisaties. In de ochtend is gesproken met projectontwikkelaars. In de middag met de gemeentelijke afdelingen, provincie, waterschap en Utrechts Landschap. En in de avond gingen wij in gesprek met belangenvertegenwoordigers zoals bewonersverenigingen. 

Aan de hand van verschillende thema’s zoals mobiliteit, groen en bebouwing zijn ideeën meegegeven voor de toekomstvisie. Vanuit verschillende invalshoeken is zo informatie aangeleverd. Een belangrijke uitkomst van de bijeenkomsten is dat het landschap leidend moet zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. 

Sfeerverslag bijeenkomst 28 mei 

Cookie-instellingen