Deel jouw recept voor meedoen

Kinderen met een taalachterstand - te beginnen met de voorschool !

Henk Spitsbaard 28-09-2018 1 reacties
Ik maak mij al langer zorgen over de toenemende 2-deling in de maatschappij en vooral over degene die een achterstand hebben op een volwaardige plaats in de maatschappij..
Een van die achterstanden heeft te maken met taal om te beginnen (letterlijk en figuurlijk) bij kinderen, kinderen die op 4 jarige leeftijd pas voor het eerst in op een fatsoenlijke manier in aanraking komen met de Nederlandse taal  hebben al (teveel) achterstand opgelopen .
Ik lees en hoor (radio) dat er toenemende problemen zijn rondom de gelden die hiervoor beschikbaar maar heb inmiddels gezien dat de Gemeente Zeist een Subsidieregeling Peuteropvang en Voor – en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist 2018 heeft en dat is mooi.
Nu weet ik uit ervaring (met o.a. het begeleiden van statushouders bij Samen Oplopen) dat het hebben van een regeling één is doch of deze voldoende gebruikt wordt kan heel wat anders zijn niet in het minst vanwege de (on) toegankelijkheid van de regelingen door mensen die de taal niet meester zijn (er zijn tenslotte 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland !)
Doe ook een pleidooi (zoals in Amsterdam) dat de voorschool voor de kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen gratis wordt.
Nu is een goede regeling één ding maar daar gebruik van (kunnen) maken iets anders Ik zal ook inhoudelijke vragen (data en feiten) stellen aan de wethouder/raad hierover.
Kinderen moeten een kans krijgen maar sommige hebben nauwelijks een kans op een kans.....en die schade lopen zij al in een vroeg stadium al op.
 

1  reacties

Chris Huiden 04-10-18 om 11:33

Hartelijk dank voor dit idee! Als ik het goed samenvat: een oproep om voorschool voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen gratis te maken. Met als doel: taalachterstanden voorkomen. Klopt dat?
We gaan het opnemen in het Receptenboek dat op 12 oktober verschijnt. Daarin staan alle idee├źn en signalen die zijn opgehaald in de Maaltijd van Zeist. Wil je meer weten over het vervolg van de Maaltijd van Zeist? Lees dan verder bij 'Uitleg over de Maaltijd' op deze site. Zie: https://www.omzeist.nl/maaltijdvanzeist/uitleg+maaltijd/default.aspx