Deel jouw recept voor meedoen

Laaggeletterdheid

Erica De Heus 04-10-2018 0 reacties

Ik heb twee wensen:

1. Alle Zeistenaren kunnen voldoende lezen en schrijven

2. Zeist is toegankelijk voor laaggeletterden (geen barrières via ingewikkelde loketten, formuieren van gemeente, ziekenhuis bijv.)

Als je de landelijke cijfers over laaggeletterdheid vertaalt naar Zeist, dan hebben tussen de 3500-5100 Zeistenaren moeite met lezen en schrijven. Van alle kinderen in Zeist lopen er 800 het risico laaggeletterd te worden. Bij veel (multi-)problematiek is laaggeletterdheid mede een factor. En dan hebben we het bij laaggeletterdheid niet (alleen) over nieuwkomers; 60% van de laaggeletterden in Nederland is autochtoon, dus betreft het in Zeist ook een aanzienlijk aantal autochtonen (2000-3000).

Bij laaggeletterdheid is "meedoen" in het geding. Laaggeletterden lopen grotere gzondheidsrisico's, hebben onevenredig veel problematische schulden, hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Opgroeien in een laaggeletterde omgeving zorgt voor vrijwel onoverbrugbare achterstanden als 4-jarigen starten op school.

Nieuwkomers die Nederlands leren zijn goed vindbaar en zij verdienen een passend aanbod van scholing en ondersteuning zodat zij z.s.m. volledig en volwaardig 'mee kunnen doen". Autochtone laaggeletterden zijn lastiger te vinden. Er is sprake van schaamte, van een negatieve houding t.o.v. leren en van tal van mechanismes die laaggeletterdheid verhullen. 

Ik zou willen dat de gemeente Zeist het thema Laaggeletterdheid hoog op de politieke en maatschappelijke agenda plaatst. Ik zou een goede inventarisatie en analyse wensen van de problematiek in Zeist, voorzien van een samenhangende aanpak. Momenteel zijn er talloos veel initiatieven en initiatiefjes; of we daarmee voldoende kracht maken om daadwerkelijk een verschil te maken is de vraag. Versterking is nodig.

0  reacties