Deel jouw recept voor een goed bestuur

Goed bestuur, participatiesamenleving en omgevingswet.

Adriaan Planken 06-09-2018 2 reacties

Vooruitlopend op de komende omgevingswet en aanhakend op alle initiatieven die er genomen worden om burgers bij het beleid te betrekken onder het motto "De overheid is niet meer ‘de baas’, maar wij allemaal!" moet mij het volgende van het hart:

  1. Om verantwoord en verstandig mee te kunnen praten als burger en voor we aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op welk gebied in Zeist dan ook beginnen is het nodig om eerst een volledig overzicht te hebben van de punten die in Zeist verbetering behoeven. Dit zou volgens mij met de inwoners van Zeist gedeeld kunnen worden door een regelmatige berichtgeving hierover in (een bijlage bij) "De Nieuwsbode", zoals dit eerder gebeurd is. (Taak voor het gemeentebestuur.)
  2. Hetzelfde geldt voor de financiële ruimte die wij met elkaar hebben en waar we een verstandig gebruik van moeten kunnen maken (Taak voor het gemeentebestuur.)
  3. Uit deze combinatie van gegevens zouden we dan een prioriteitenlijst moeten opstellen over wat er dient te gebeuren om een nog gezondere leefomgeving naar lichaam, ziel en geest van alle inwoners te bereiken. (Taak voor het gemeentebestuur in samenwerking met de burgers.)

2  reacties

H.W. Zoonen 05-10-18 om 11:39

Ik zou al zeer blij zijn als wij punt 1 van de grond kunnen tillen. Het sluit aan bij mijn inbreng om eerst te kijken naar verbeteringen, voordat nieuwe initiatieven worden ontplooit.

Noor (forumbeheerder) 15-09-18 om 1:03

Beste Adriaan Planken,

Dank voor het initiatief. Als ik jouw recept voor een nóg gezondere leefomgeving mag samenvatten, wil je meer invloed van inwoners op de prioriteiten van de gemeente? Helaas hebben er nog geen andere inwoners op jouw initiatief gereageerd maar ik ben wel benieuwd hoe anderen hierover denken.

Dit initiatief nemen we op in het receptenboek. Op 12 oktober zal het receptenboek worden gedeeld. Daarin staat de opbrengst van de Maaltijd van Zeist. Wil je meer weten over het vervolg van de Maaltijd van Zeist? Neem dan een kijkje op www.omzeist.nl/maaltijdvanzeist/uitleg+maaltijd

Vriendelijke groeten,

Noor