Deel jouw recept voor een goed bestuur

Burgerparticipatie moet meer zijn dan een lekkere worst die de inwoner wordt voorgehouden.

Henk Poortvliet 01-10-2018 3 reacties

Goed bestuur in een betrokken samenleving moet meer inhouden dan alleen het beschouwend meekijken naar de interactie met inwoners bij projecten in de gemeente Zeist.

In de 70er en 80er jaren is vanuit de gemeenten veel aandacht besteed aan inspraak in de meest uitgebreide zin van het woord. Een compleet circus werd opgericht, een inspraakverordening vastgesteld en faciliteiten verleend om inspraak over welk onderwerp dan ook mogelijk te maken. Na de inspraak waren er voorts legio mogelijkheden om bezwaar c.q. beroep aan te tekenen.

Geleidelijk aan is het begrip ‘inspraak’ in de vergetelheid geraakt en worden de burgers onder het mom van een informatiebijeenkomst zoet gehouden. Velen denken de eerste jaren nog dat zo’n informatiebijeenkomst tevens is bedoeld voor het doen van inspraak.

Burgerparticipatie is de laatste tijd het nieuwe woord om de inwoners de gelegenheid te geven interactief deel te nemen aan projecten van de gemeente. De vraag rijst hoe en in welke mate hebben de inwoners hierbij de gelegenheid om daadwerkelijk wijzigingen in een bepaald project aan te brengen.

Gaat het begrip ‘burgerparticipatie’ meer in de richting van de vroegere ‘inspraak’ of is het een veredelde vorm van de informatiebijeenkomst waarbij inwoners de gelegenheid wordt gegeven wat te schuiven in het project? Wordt aan de uitkomsten van een interactief proces een raadgevende of een bindende status worden toegekend?

Of blijft de gemeente enkel beschouwend kijken naar dergelijke uitkomsten? Met andere woorden is ‘burgerparticipatie’ enkel een lekkere worst die de inwoner wordt voorgehouden?

 

3  reacties

Ernest Schuler 05-10-18 om 20:48

Helemaal eens met de reactie van Henk Poortvliet. Belangrijk is alle betrokkenen goed informeren en de gelegenheid geven in dialoog en samenwerking met elkaar te reageren. En ook met de betrokkenen na te denken hoe je goed participatieproces invult. En je verplichten de uitkomsten van de burgerparticipatie serieus te nemen door als college je reactie ook in een dialoog terug te durven koppelen. Dialoog kan ervoor zorgen dat mensen elkaars belangen begrijpen en ook begrip hebben voor de uitkomsten van een proces.
Ernest Schuler

Martien Schwencke 03-10-18 om 15:26

Onderschrijf deze bijdrgae volledig
Waarschijnlijk is het erger:: Het hele geldverslindende circus vn de "Maaltijd van Zeist" komt mij voor als propaganda maar feitelijk geberud er nies
Geen enkle evaluatie en lering uit de de insraak over de Centrumvisie waarin nog al wat is gemaniluleerd en verdraaid , al met als was het een misleidende scheinvertoning...
Ik wees al eerder op wat er aan de gang is Koos Janssen onze Burgemeester ziet in alle s eeen mogelijkheid toto ego propagnada maar feitelijk is hij voor de bruger onbereikbaar . Zijn wijze van reageren op inbreng is op het onbeschofte af. Tegen mij zij hij "Nu bent u me kwijt" letterljk . Wil je iets te weten komen zoals een antwoord op mijn vraag wat er met het kunstwer van mijn hand op de Laan van Eikenstein is gebeurd, moet je om antwoord te krijgen een rechtzaak aanspannen.

Brenda (forumbeheerder) 03-10-18 om 9:55

Dank voor jouw reactie. Ik zie dat je je zorgen maakt over de rol en invloed die inwoners hebben in projecten. Ik vraag mij af hoe jij aan kijkt tegen deze rol en invloed? Wat is hierin voor jou belangrijk? Er hebben nog geen andere inwoners gereageerd op jouw signaal. Ik ben ook benieuwd naar de reactie van andere inwoners.

Jouw reactie nemen we op in het receptenboek. Op 12 oktober zal het receptenboek worden gedeeld. Daarin staat de opbrengst van de Maaltijd van Zeist. Wil je meer weten over het vervolg van de Maaltijd van Zeist? Neem dan een kijkje op www.omzeist.nl/maaltijdvanzeist/uitleg+maaltijd