Deel jouw recept voor een goed bestuur

Partnerschap als uitgangspunt

Annet Scheringa 04-10-2018 1 reacties

In onze wijk doet zich nu voor de derde keer in de periode van 15 jaar dat wij hier wonen, een groot bouwproject voor. De communicatie daarover met bewoners blijkt steeds erg moeilijk te zijn. Het lijkt voor de gemeente gemakkelijker om het gesprek te voeren met bedrijven en projectontwikkelaars, dan met omwonenden. En als er gesprekken tot stand kwamen, zat er vanuit de gemeente vrijwel steeds een jurist bij.  Dat is jammer. Dat getuigt eerder van bewonersvrees dan van vertrouwen en het uitgangspunt van goed bestuur: bewoners betrekken, hun ideeën meenemen in de afwegingen (of deze zelfs ‘vleugels geven’).

Mijn recept voor de maaltijd van Zeist is dan ook: gemeente, durf partnerschappen aan te gaan met inwoners. De ingrediënten daarvan:

-        Durf buiten de gebaande paden van inspraakavonden, formele gebiedsvisies etc. te denken;

-        Wanneer er in een (woon)omgeving iets gaat gebeuren, ga dan tijdig met bewoners in gesprek. Niet vanuit de gedachte dat je als gemeente iets moet brengen (informatie), maar allereerst vanuit de gedachte dat je iets te halen hebt: ideeën, suggesties, wensen of ervaringen die van invloed kunnen zijn op te vormen plannen. Met andere woorden: durf gebruik te maken van de wijsheid en kennis die er in de samenleving, een wijk, een buurt aanwezig is.

-        Geef bewoners medeverantwoordelijkheid voor het goed laten verlopen van deze gesprekken. Durf de regie op deze gesprekken misschien ook eens uit handen te geven. Partnerschap vraagt echt veel meer dan af en toe een luisterend oor bieden. 

-        En heel praktisch: voeg aan ieder (bouw)project een communicatieprofessional (in plaats van een jurist) toe die de schakel durft te zijn tussen gemeente en bewoners. Die kan luisteren en inzichten van ‘buiten’ naar binnen kan brengen. En andersom.

Het belangrijkste ingrediënt voor dit partnerschap-recept is vertrouwen. Vertrouwen van bewoners in hun bestuurders. En misschien vooral: vertrouwen van bestuurders in hun burgers.

1  reacties

Brenda (forumbeheerder) 05-10-18 om 8:50

Beste Annet,

Dank voor jouw suggesties en ideeën om participatie in gemeentelijke (bouw) projecten vorm te geven en ruimte te geven aan partnerschappen tussen inwoners en de gemeente. Jouw ideeën nemen we op in het receptenboek.

Op 12 oktober zal het receptenboek worden gedeeld. Daarin staat de opbrengst van de Maaltijd van Zeist. Wil je meer weten over het vervolg van de Maaltijd van Zeist? Neem dan een kijkje op www.omzeist.nl/maaltijdvanzeist/uitleg+maaltijd .