Deel jouw recept voor een goed bestuur

Verbeteren huidige gemeentelijke organisatie

H.W. Zoonen 05-10-2018 1 reacties

Voor een goed leven in Zeist moet er een professionele, gemeentelijke organisatie zijn die uitstraalt dat naar de toekomst toe nieuwe plannen gerealiseerd kunnen worden. Helaas zijn er grote vraagtekens te plaatsen bij het huidige ambtenarenapparaat.

Het zou dus verstandig zijn eerst eens te kijken naar verbeteringen in de huidige organisatie, te leren van de gebreken voordat wordt overgegaan naar toekomstplannen te kijken.

Het wonen en werken in Zeist zou een kwalitatieve impuls krijgen, indien ook de gemeentelijke organisatie een kwaliteitsverhoging ondergaat.

De volgende overwegingen (niet limitatief) hebben een rol gespeeld bij de beoordeling van een onvoldoende functionerende gemeentelijke organisatie.

1) Communicatie.

Het lijkt een eeuwig durend onderwerp dat de gemeente maar niet onder de knie krijgt. Afgelopen jaren zijn er weer talloze voorbeelden waar zelfs geen enkele communicatie met burgers of haar vertegenwoordigers in wijkverenigingen, etc. heeft plaats gevonden, terwijl dit meer dan noodzakelijk was. En de ‘communicatie achteraf’ leek wel een smoezenboek.

2) Kennis en kennisborging.

In gesprekken met gemeentelijke medewerkers blijkt vaak kennis of achtergronden over de materie afwezig te zijn. Kennelijk heeft men zich niet laten informeren of zich verdiept in de materie of is kennisborging binnen de gemeente niet of slecht aanwezig.

Rapporten en kennis zijn wel voorhanden bij burgers en/of wijkverenigingen. Waarom doet de gemeente hier niets mee?

3) Financiële verkwisting.

Ons belastinggeld wordt wel heel kinderlijk verkwist. Een ieder kent wel verkeerssituaties, die twee tot drie keer moeten worden gewijzigd. Diverse negatieve publicaties in kranten zijn allen bekend.

Er zijn tonnen aan euro’s weggegooid.

4) Evalueren.

Diverse malen wordt door de gemeente toegezegd zaken of situaties op een later moment te evalueren met burgers. Helaas ken ik geen enkel geval waarin dit heeft plaats gevonden. Wil men niet leren?

Zie ook de relatie met punt 2)

5) Kleine dingen.

Het zijn vaak de kleine en simpele dingen die ergernis bij burgers oproepen. M.b.t. bijvoorbeeld het verkeer kan iedere burger en slotlaan-winkelier de kleine zaken benoemen, waarvan niemand kan voorstellen dat deze fout gaan, zoals bijvoorbeeld het in eerste instantie ontbreken van een zebrapad, maar ook geen oversteekmogelijkheden op een drukke dag wegens teveel gestalde fietsen op een te kleine ruimte.

Ook dit zijn tekenen van een onvoldoende professionele omgeving.

Samengevat: ik zou graag zien dat het werk dat de gemeente moet doen dat zij dat goed doet. En vooral op het gebied van communicatie heeft de gemeente Zeist nog een lange weg te gaan. Dat zou het leven in Zeist al zeer veraangenamen.

En ten slot een waargebeurde anekdote.

Bij het verlengen van mijn rijbewijs bleek mijn pasfoto (gemaakt bij een bekende, gerenommeerde Zeister fotograaf) de toets niet te kunnen doorstaan. De mevrouw achter de balie kon nauwelijks uitleggen waarom niet. De fotomachine achter in de hoek functioneerde niet. Terug naar de parkeergarage bleken de schuifdeuren niet te werken. Na aankomst in de garage bleek de parkeerautomaat niet te functioneren. Kortom: een half uur in het gemeentehuis en vier zaken die niet werken. Kleine dingen maar mijn gedachten waren….?

1  reacties

Brenda (forumbeheerder) 05-10-18 om 13:13

Beste heer/mevrouw Zoonen,

Dank je wel voor jouw suggesties om de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie verder te verbeteren. Ik zie dat nog geen andere inwoners gereageerd hebben op jouw suggesties. Jouw idee├źn nemen we op in het receptenboek.

Op 12 oktober zal het receptenboek worden gedeeld. Daarin staat de opbrengst van de Maaltijd van Zeist. Wil je meer weten over het vervolg van de Maaltijd van Zeist? Neem dan een kijkje op www.omzeist.nl/maaltijdvanzeist/uitleg+maaltijd .