Deel jouw recept voor vitale wijken

Bomen in Zeist op de kaart

jeroen Heindijk 01-10-2018 0 reacties

De boom op de kaart 
Vroeger was er één beheerder die alle bomen kende in zijn stad en die er een leven lang voor zorgde. Hij was het kenniscentrum. Nu is dit allemaal anders. De informatie zit gefragmenteerd op verschillende harde schijven. Hoewel we veel meer weten, is er de vraag: weten we de informatie te vinden op het moment dat we het nodig hebben?  
Met Bomenopdekaart  willen we op innovatieve wijze verschillende bestaande kennis over bomen combineren en ontsluiten. Lees: Het stapelen van data. Combineren door middel en het ontsluiten van verschillende kaarten verrijkt met kennis die burgers ophalen in de buitenruimte. Denk bij ophalen dan aan; waarnemingen, foto’s en verhalen rond bomen. Doel is bomen beter en duurzamer te beheren. Bomenopdekaart  werkt aan wederkerigheid; het delen van kennis op een plek waar burger en overheden constructief kunnen samenwerken. Hier zit innovatie. Zeker wanneer de mogelijkheden van deze tijd worden benut, zoals het in kaart brengen van omgevingsfactoren; fijnstof, warmte, geluid en temperatuur. Deze zijn weer van invloed op de functie van de boom.  Een tweede doel benoemen we hier; de wet van de Basisregistratie Grootschalige Topografische kaart (BGT). Gemeenten zijn verplicht vanuit de overheidswetgeving hun buitenruimte in kaart te brengen. Bomenopdekaart  is een goedkope innovatie die voorziet in het groenvraagstuk. BGT vraagt nu nog niet meer dan een stip op de kaart. Bomenopdekaart  onderscheidt zich door het combineren van datastromen binnen het groene kader en daarmee voordeel te zoeken. Voordeel ligt dan in communicatie, kennis combineren en aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken.
klein voorbeeld is onderweg. Er loopt nu een aanvraag voor ondersteuning bij duurzaam Zeist.. 
zie dit kaartje https://demo.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=bomen-op-de-kaart# of lees meer op www.bomenopdekaart.nl

0  reacties