Uitleg over de Maaltijd

Bij de Maaltijd van Zeist gaat het om recepten voor de toekomst van Zeist. Gemeenteraadsleden en ambtenaren hebben van 1 tot en met 6 oktober 2018 honderden gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers in Austerlitz, Bosch en Duin, Huis ter Heide, Den Dolder en Zeist. Dat heeft geleid tot honderden ideeën voor een goed leven in Zeist.

Waarom de Maaltijd van Zeist?

De gemeenteraad vindt de mening, kennis en inbreng van inwoners ontzettend belangrijk. Het helpt de gemeente om iedere dag weer het goede voor de inwoners van de gemeente Zeist te doen. Sommige opgaven zijn zo groot en ingewikkeld, dat we die alleen maar met elkaar aan kunnen. Denk aan de klimaatverandering, de behoefte aan woonruimte en de toename van het autoverkeer. De gemeente heeft niet alle antwoorden en kan het niet alleen. Hier moeten we inwoners, ondernemers en gemeentebestuur sámen de schouders onder zetten.

Wanneer was de Maaltijd van Zeist?

De week van de Maaltijd van Zeist was van 1 tot en met 6 oktober 2018. Gemeenteraadsleden en ambtenaren waren overal in de gemeente te vinden voor dat gesprek. Zij komen naar plekken waar inwoners toch al bij elkaar komen: bij clubs, winkels, bij de kapper, gewoon op straat, in bedrijfskantines, op het schoolplein, enzovoort. Ze vroegen naar wat inwoners belangrijk vinden voor een goed leven in Zeist. Iedereen kon ook ideeën indienen op deze site. Alle ideeën die tot en met 6 oktober zijn ingediend zijn verzameld in het zogeheten ‘Receptenboek’.

Het verdere proces ná de week van de Maaltijd

Dit zijn de stappen na de week van de Maaltijd van Zeist (1 – 6 oktober):

 • 16 oktober: de gemeenteraad heeft in een openbare bijeenkomst met de inwoners de inhoud van het Receptenboek besproken. Naar aanleiding daarvan is het Receptenboek waar nodig aangepast en aangevuld. De aangepaste versie staat op de pagina Receptenboek.
 • 13 november: de gemeenteraad besluit over de begroting 2019. De raad kan nu al – als de raad dat wil en als er ruimte in de begroting is – in de begroting geld laten opnemen om bepaalde ideeën uit het Receptenboek versneld uit te laten voeren.
 • 4 december: de gemeenteraad stelt het Receptenboek in z’n geheel vast. Ook bepaalt de raad welke recepten (ideeën) prioriteit moeten krijgen in de uitvoering. Dit moet leiden tot een uitvoeringsprogramma.
 • 21 maart 2019: Bespreking en besluitvorming uitvoeringsprogramma. Daarin wordt aangegeven welke projecten in welke jaren worden opgepakt.

Diverse soorten ideeën

De opbrengst van de Maaltijd van Zeist is heel divers. De opbrengst kan bestaan uit:

 1. Ideeën/acties waarbij geen directe inzet van de gemeente wordt gevraagd.  Deze ideeën kunnen uiteraard meteen worden opgepakt door inwoners die hiermee aan de slag willen.
 2. Ideeën/acties waarbij de gemeente kan ondersteunen, via bijvoorbeeld geld of deskundigheid.  Of ideeën/acties waarvan de uitvoering geheel bij de gemeente  ligt. Mogelijk zitten hier ideeën bij waar de gemeente al direct geld en mensen voor beschikbaar kan stellen. Die kunnen mogelijk snel worden uitgevoerd. Voor andere ideeën moet wellicht geld worden vrijgemaakt door de gemeenteraad. Voor die ideeën geldt dat de uitvoering niet eerder kan starten dan in april 2019.
 3. Ideeën die, na bespreking in de gemeenteraad, niet uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld omdat het een idee betreft over iets waar de gemeente geen zeggenschap over heeft. Of omdat het idee al is of wordt uitgevoerd. Of omdat de gemeenteraad besluit dat het idee teveel botst met het algemeen belang.

De Maaltijd van Zeist is niet eenmalig: de intentie is om deze vaker te herhalen, zodat we met elkaar in gesprek blijven over de vraag of we nog steeds de goede dingen doen voor Zeist.

Over welke onderwerpen gaat de Maaltijd van Zeist?

Tijdens de Maaltijd van Zeist ging het over alles dat bijdraagt aan een goed leven in Zeist.  Dat is heel veel, en daarom hebben we het opgave in 10 thema’s verdeeld:

 • Vitale wijken
 • Zorg voor elkaar
 • Toekomstbestendig wonen
 • Veilig thuis en op straat
 • Mobiliteit in beweging
 • Meedoen
 • Klimaat
 • Economie
 • Financiën
 • Goed Bestuur