De Maaltijd van Zeist: van ideeën naar acties!

08-03-2019 220 keer bekeken

De Maaltijd van Zeist heeft heel veel opgeleverd aan ideeën en signalen voor een goed leven in Zeist. De raad heeft in december aan het college van B en W gevraagd om de opbrengst te vertalen naar concrete acties voor 2019-2022 en verder.

Er ligt nu een Uitvoeringsprogramma, dat het college gaat aanbieden aan de gemeenteraad.
Op 14 maart bespreekt de raad dit Uitvoeringsprogramma tijdens de Ronde Tafel. U bent daarbij van harte welkom! We starten om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.00 uur.
Op 21 maart – precies een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen - gaat de raad in debat over het Uitvoeringsprogramma en op 28 maart zal er een besluit worden genomen.

Van ideeën naar acties

Burgemeester en wethouders lichten tijdens de Ronde Tafel per thema toe welke acties uitgevoerd gaan worden. Iedereen is daarbij van harte welkom om mee te discussiëren. Denk bij de acties aan bijvoorbeeld taalvaardigheid, zodat inwoners meer begrijpen wat er speelt en daardoor mee kunnen doen in de samenleving. Of acties voor meer fietscomfort en fietsveiligheid bij scholen, en zorgen voor voldoende mogelijkheden voor ontmoeting in de buurt.

Een levendige gezamenlijke agenda

De acties zijn verdeeld over de jaren 2019 tot en met 2022. Soms zijn er keuzes gemaakt in welke acties uitgevoerd gaan worden, want niet alles kan gerealiseerd worden in drie jaar tijd binnen de beschikbare tijd en middelen. Bovendien gaat naast het werken aan De Maaltijd van Zeist ook het reguliere werk door.
Het Uitvoeringsprogramma biedt een levendige agenda om de komende jaren samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan te werken. Hiertoe hebben zich al diverse inwoners aangemeld om mee te denken en doen.

Wat gebeurt er al?

Diverse signalen uit het Receptenboek zijn al omgezet in actie. Zo heeft de gemeente iPads vergoed voor iPadcursussen die de ouderenbonden organiseren, zijn we veel meer lokaal op gesprek met inwoners in plaats van binnen het gemeentehuis en is de website van Zeist aangepast voor een betere toegankelijkheid. Maar ook heeft een inwoonster een concreet plan met subsidieaanvraag ingediend om inwoners met een GGZ-achtergrond op weg te helpen naar werk via kunst en cultuureducatie, met steun van een aantal zorg- en cultuurinstellingen in Zeist.