Mobiliteit in de gemeente Zeist

Mobiliteit-knelpuntenkaart

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Tijdens het participatietraject was het mogelijk om een prikker op de mobiliteit-knelpuntenkaart te plaatsen, zodat wij weten op welke locatie een onderwerp speelt. De reactietermijn is inmiddels verlopen, maar je kunt de kaart en reacties nog wel teruglezen op deze pagina. 

Er stonden 5 onderwerpen centraal:

  1. Verkeersveiligheid
  2. Actieve mobiliteit (lopen en fietsen)
  3. Schoolomgevingen
  4. Duurzame mobiliteit (deelmobiliteit, e-rijden en ov)
  5. Parkeren

Wat doen we met de reacties?

Op basis van de opgehaalde informatie, wensen en adviezen bespreken we of we deze kunnen meenemen in het Mobiliteitsplan. Alle input verwerken we in een participatienotitie die we eind september op OmZeist publiceren. In dit document is terug te vinden welke input is geleverd en wat we er in het Mobiliteitsplan mee doen. Uiteraard houden we hierbij rekening met de geldende privacywetgeving.

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Een momentje...
Punten op de kaart Begin Einde
Categorie Erasmuslaan 84 Begin: Einde:
Categorie Verlos Hoge Dennen van deze splijtzwam Begin: Einde:
Categorie Verkeersgedrag Begin: Einde:
Categorie wandelpad langs randsloot Begin: Einde:
Categorie Gevaarlijke situatie passerend verkeer Begin: Einde:
Categorie Onveilige situatie door hoge snelheden en passerend verkeer Begin: Einde:
Categorie Gevaarlijke onoverzichtelijke oversteekplaats Begin: Einde:
Categorie Prof Lorentzlaan Begin: Einde:
Categorie Verkeersveiligheid prof. Lorentzlaan Begin: Einde:
Categorie Te smal Begin: Einde:
Categorie Fietsersstoplicht kruising Amersfoortseweg - Hobbemalaan Begin: Einde:
Categorie Afsluiting Slotlaan Begin: Einde:
Categorie gevaarlijke oversteek/kruising verkeer Begin: Einde:
Categorie Inhalen fietsverkeer Hoog Kanje Begin: Einde:
Categorie inhalen op Arnhemse Bovenweg Begin: Einde:
Categorie auto's blokkeren het zicht op de kruising Begin: Einde:
Categorie slechte wandelpaden Begin: Einde:
Categorie onduidelijke oversteekplek Begin: Einde:
Categorie 30 km zone Begin: Einde:
Categorie Natuur! Begin: Einde:
Categorie missende haaientanden fietspad van rechts Begin: Einde:
Categorie Wandelen op het fietspad Begin: Einde:
Categorie Speeltuin niet veilig bereikbaar voor kinderen Begin: Einde:
Categorie Sluipverkeer en slechte doorgang door geparkeerde auto's Begin: Einde:
Categorie Sluiproute Begin: Einde:
Categorie parkeren ventweg Begin: Einde:
Categorie Er wordt hier veel te hard gereden Begin: Einde:
Categorie Beschermde laanstructuur, Zeister bomenprofiel en monumenten Begin: Einde:
Categorie Bebording P-route aanpassen Begin: Einde:
Categorie Gevaarlijke uitrit, ongelukken fietsers Begin: Einde:
Categorie Sluitroute tollenslaan Begin: Einde:
Categorie Verbreding fietsstroken gewenst Begin: Einde:
Categorie Racebaan Jacob van Lenneplaan Begin: Einde:
Categorie Mesdaglaan/Duinweg Begin: Einde:
Categorie Fietspad/wandelpad langs Duinweg Begin: Einde:
Categorie Jozef Israelslaan (en andere lanen in Bosch en Duin) Begin: Einde:
Categorie 1 richtingsverkeer prof.lorentzlaan Begin: Einde:
Categorie oversteek fietsers van linkerzijde Amersfoortseweg naar Mesdaglaan Begin: Einde:
Categorie Kruising Jozef Israelslaan-Duinweg Begin: Einde:
Categorie overlast hardrijders Begin: Einde:
Categorie te smal voetpad Begin: Einde:
Categorie Sluipverkeer +50km/u langs school en oversteek naar bos. Begin: Einde:
Categorie kruising Hoog Kanje Begin: Einde:
Categorie Doelgericht project "fietsvriendelijkheid" starten? Begin: Einde:
Categorie Geen luiheids-verkeer over bospad, 2 keer! Begin: Einde:
Categorie Geen parkeerroute door woonerf! Begin: Einde:
Categorie Hou fietsers, brommers en auto's van het bospad! Begin: Einde:
Categorie Duidelijkheid??? Zo maar een voorbeeld... Begin: Einde:
Categorie Rotonde te klein, indirect naar Marijkelaan een vergissing Begin: Einde:
Categorie Stop het keihard in-/uitrijden, 12 keer!!! Begin: Einde:
Categorie Middengeleider handhaven Begin: Einde:
Categorie 30km-zone niet duidelijk genoeg aangegeven Begin: Einde:
Categorie Snelheidsbeperking Begin: Einde:
Categorie Geen verkeer vanaf de Slotlaan woonwijk in Begin: Einde:
Categorie Betere bebording van woonwijk en beschermd dorpsgezicht Begin: Einde:
Categorie Overlast van sluipverkeer en vrachtverkeer in de Stationslaan Begin: Einde:
Categorie Wegdek markeren met dwarslijnen, andere kleur en groot cijfer 30 in een vlak als waarschuwing dat me Begin: Einde:
Categorie Wegdek markeren met dwarslijnen, andere kleur en groot cijfer 30 in een vlak als waarschuwing dat me Begin: Einde:
Categorie parkeerproblemen in de Prins Hendriklaan voor bewoners. Begin: Einde:
Categorie Onveiligheid Begin: Einde:
Categorie ondoenlijke kruising Begin: Einde:
Categorie veilige oversteek gewenst Begin: Einde:
Categorie Veilige oversteek gewenst Begin: Einde:
Categorie (te) smal voetpad en fietspad Begin: Einde:
Categorie overstekende scholieren Begin: Einde:
Categorie Oversteek fietsen gevaarlijk Begin: Einde:
Categorie Wandelpad Zeist-West - Oostbroek Begin: Einde:
Categorie Wandelpad Zeist-West - Niënhof via Kouwenhovenselaan Begin: Einde:
Categorie Wandelpad Zeist-West - Niënhof Begin: Einde:
Categorie Oversteken Arnhemse bovenwettelijke ter hoogte van Hoge Dennen Begin: Einde:
Categorie Combinatie van teveel verkeersstromen Begin: Einde:
Categorie Voetganger en autoverkeer Begin: Einde:
Categorie Verbindingsweg naar het bedrijventerrein Begin: Einde:
Categorie Onlogische en risicovolle inrichting Begin: Einde:
Categorie Lossen van grote vrachtwagens voor bedrijventerrein Wildenberg Begin: Einde:
Categorie Parkeeroverlast en onveilig; dubbel parkeren in één parkeervak Begin: Einde:
Categorie Waar fietsen? Begin: Einde:
Categorie Fietspad nodig Begin: Einde:
Categorie Te smalle, onverlichte en kapotte weg Begin: Einde:
Categorie Roemer Visscher laan Begin: Einde:
Categorie Kans: ventwegen inrichten als woonerf Begin: Einde:
Categorie verkeersveiligheid recreanten op en langs fietspad Begin: Einde:
Categorie te hoge snelheid autoverkeer gevaarlijk voor fietsers en wandelaars (verkeersveiligheid) Begin: Einde:
Categorie bocht gevaarlijk voor wandelaars (verkeersveiligheid) Begin: Einde:
Categorie Onoverzichtelijke en verwarrende T-splitsing Begin: Einde:
Categorie Onlogische fietsoversteek Begin: Einde:
Categorie Oversteken lukt niet (geen trottoir aan overkant Koppelweg) Begin: Einde:
Categorie Bouwverkeer bouwfase 3a en b Vogelwijk Begin: Einde:
Categorie Parkeren in perk (Gruttolaan) Begin: Einde:
Categorie (Vracht)auto's op stoep Begin: Einde:
Categorie Te hard rijden Begin: Einde:
Categorie Fietspad USP Zeist West Begin: Einde:
Categorie Boomwortels en autoverkeer Begin: Einde:
Categorie Parkeerplaats Seastum Begin: Einde:
Categorie fietspad veel hoger dan berm, gevaarlijk Begin: Einde:
Categorie kis en ride voor KDV Begin: Einde:
Categorie Te hard rijden woonerf met spelende kinderen Begin: Einde:
Categorie woonerfafscheiding niet herkenbaar Begin: Einde:
Categorie Gevaarlijke oversteek voetgangers Begin: Einde:
Categorie oversteekplaats creëren bij verkeerssluis Begin: Einde:
Categorie onduidelijke en onveilige situatie Begin: Einde:
Categorie sluiproute via stationslaan met veel zwaar verkeer Begin: Einde:
Categorie Onrustig en onveilige racebaan voor 2 supermarkten en in en uitparkeren.. Begin: Einde:
Categorie Graag zouden we een extra drempel hebben in de patijnlaan met de T splitsing de Egelinglaan Begin: Einde:
Categorie parkeerdruk wilhelminaparkbuurt veel te groot Begin: Einde:
Categorie Donker en gevaarlijke sloot Begin: Einde:
Categorie drukke straat en onrustig beeld, veel snelheid Begin: Einde:
Categorie Veel verkeer naar en van de kerckeboslaan Begin: Einde:
Categorie te hard rijden Begin: Einde:
Categorie Verkeersveiligheid Begin: Einde:
Categorie 20 jaar niets doen: het kan zo niet langer Begin: Einde:
Categorie Groot bewegwijzeringsbord suggereert ontsluitingsweg Begin: Einde:
Categorie Toegang CBS Ichthus Begin: Einde:
Categorie Ingang CBS Ichthus - locatie De Lindehof Begin: Einde:
Categorie