Agenda: doe online mee

15 februari en 3 maart

Over de omgevingsvisie zijn er 2 online bijeenkomsten geweest. Tijdens die bijeenkomsten kon je je mening delen, meedenken en meepraten.

De bijeenkomst van 15 februari was een 'waardensessie'. Je kon ons toen laten weten wat de belangrijkste waarden zijn van jouw buurt en voor Zeist in het algemeen. De bijeenkomst van 3 maart was een 'prioriteitensessie'. We hebben toen met elkaar de opgehaalde waarden uitgediept: zijn dit ze? Waarom wel en niet? En welke waarden hebben prioriteit?

Benieuwd naar de uitkomsten van de bijeenkomsten van 15 februari en 3 maart? Stuur een e-mail naar zeist@zeist.nl als je het document 'Zeist Waardensessies. Opbrengst raadpleging Zeister samenleving'  wilt ontvangen.

14 april tot en met 2 mei

Nu de waarden uit de sessies (van 15 februari en 3 maart) op een rij staan, leggen we die graag nog een keer aan je voor. Dit gaat in de vorm van stellingen.

We willen er samen met jou voor zorgen dat alle kernen van de gemeente Zeist (Austerlitz, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Zeist) herkenbaar voor iedereen op de ruimtekaart staan.

ga naar de stellingen

De uitkomsten worden meegenomen in de concept ruimtekaart. Dit concept wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders voor een besluit.

Vervolg proces

Tot begin mei bekijken we met inwoners en ondernemers wat de belangrijkste waarden zijn voor de kernen van de gemeente Zeist.

We verwachten voor de zomervakantie de concept ruimtekaart op te leveren, die vastgesteld is door het college. Daarna komt dit stuk 6 weken ter inzage. In die periode kun je jouw feedback geven op het concept.

Na de zomervakantie wordt de definitieve ruimtekaart gemaakt. We streven naar een besluit door de gemeenteraad voor het einde van het jaar.

Cookie-instellingen