Agenda: doe online mee

Over de omgevingsvisie organiseren we 2 online bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten kun je je mening delen, meedenken en meepraten. Meld je aan en doe online mee.

15 februari: waardensessie

Laat ons in deze online sessie weten wat de belangrijkste waarden zijn van jouw buurt en voor Zeist in het algemeen.

Aanmelden voor de sessie van 15 februari is niet meer mogelijk.

uitkomsten bijeenkomst 15 februari

3 maart: prioriteitensessie

Een online sessie waarin we de opgehaalde waarden met elkaar gaan uitdiepen: zijn dit ze? Waarom wel en niet? En welke waarden hebben prioriteit?

Tijd en plek: van 19.30 uur tot 21.30 uur via Microsoft Teams

aanmelden sessie 3 maart

Aanmelden kan ook door een e-mail te sturen aan zeist@zeist.nl onder vermelding van 'aanmelding 3 maart omgevingsvisie’. Wij vinden het fijn als je in de e-mail ook je postcode zet.

Heb je je aangemeld? Dankjewel. Uiterlijk 2 dagen van tevoren ontvang je per e-mail meer informatie van ons. In die e-mail staat ook de digitale vergaderlink die je nodig hebt om deel te kunnen nemen aan de sessie.

april

Zodra de waarden uit de sessies op een rij staan, leggen we die graag nog een keer aan je voor. Dit zal gaan via dit platform en in de vorm van stellingen.

We willen er samen met jou voor zorgen dat alle kernen van de gemeente Zeist (Austerlitz, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Zeist) herkenbaar voor iedereen op de ruimtekaart staan.

De uitkomsten worden meegenomen in de concept ruimtekaart. Dit concept wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders voor een besluit.

Vervolg proces

Tot en met april bekijken we met inwoners en ondernemers wat de belangrijkste waarden zijn voor de kernen van de gemeente Zeist.

We verwachten voor het zomerreces de concept ruimtekaart op te leveren, die vastgesteld is door het college. Daarna komt dit stuk 6 weken ter inzage. In die periode kun je jouw feedback geven op het concept.

Na het zomerreces wordt de definitieve ruimtekaart gemaakt. We streven naar een besluit voor het einde van het jaar.

Cookie-instellingen