Bijzondere kwelnatuur in het buitengebied van Zeist

Het buitengebied van Zeist ligt ten zuiden van de Utrechtse Heuvelrug. Hier komt schoon kwelwater naar boven. Met bijzondere natuurwaarden! Helaas lopen deze terug als gevolg van de verdroging, vermesting en aanvoeren van gebiedsvreemd rivierwater. Daar moet wat tegen worden gedaan. Ik hoop dat we rond Zeist weer of kunnen blijven genieten van de kwelnatuur in vorm van bijzondere bloemetjes als waterviolier en ambifieën als ringslangen, kamsalamanders en groene kikkers.

Lat: 52.0724654731473
Long: 5.23732043517857

Cookie-instellingen