Waardekaart

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Wat vind jij echt belangrijk voor jouw buurt? Beschrijf jouw wijk in één woord en prik het op de kaart!

Zo voeg je een prikker toe:

  1. Klik op de groene knop 'Punt toevoegen'
  2. Klik op de kaart of zoek op adres en plaats je prikker
  3. Geef je prikker een naam (= titel)
  4. Leg met 1 woord uit wat je belangrijk vindt voor jouw buurt (= samenvatting)
  5. Klik onderaan op de blauwe knop 'Opslaan'

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Punten op de kaart Begin Einde
groene corridor Begin: Einde:
Veiliger fietsgedrag Waterigeweg Begin: Einde:
tovertuin Begin: Einde:
tiny houses Begin: Einde:
Groenonderhoud Begin: Einde:
kerckeboschlaan Begin: Einde:
provinciale weg Begin: Einde:
Warande-bos Begin: Einde:
Natte & droge natuur Begin: Einde:
Zeisterbos Begin: Einde:
Bomen Begin: Einde:
overlast loslopende honden Begin: Einde:
fietspad Begin: Einde:
Waardevol natuurgebied Begin: Einde:
Weiland Begin: Einde:
Betere bescherming van historische huizen Utrechtseweg Begin: Einde:
Bescherm de monumentale huizen in het wijkje op de hoek Griftlaan / Utrechtseweg Begin: Einde:
Behoud het huidige groene karakter van de Cornelis Schellingerlaan Begin: Einde:
Behoud het karakter van Ridderschapslaan en Jacoba van Beierenlaan Begin: Einde:
Wees zuiniger op Griffensteijnseplein (park en beschermd dorpsgezicht) Begin: Einde:
Herstel het historische dorpsgezicht van Huis te Heide en pak er de Amersfoortseweg aan Begin: Einde:
Bescherm het groene gebied van Huis te Heide en vredenoord tegen bouwplannen Begin: Einde:
Nulgroei woningen in komende periode Begin: Einde:
Renoveer het Rijksmonument op de hoek Karpervijver / Lageweg Begin: Einde:
Nergens in Zeist biomassacentrales Begin: Einde:
Koelaan / Sportlaan zo houden Begin: Einde:
Utrechtseweg: geen sneltram of vierbaansweg Begin: Einde:
Geen verbreding van de Utrechtseweg en geen sneltram Begin: Einde:
Voer beleid gericht op kwaliteit van bebouwing: betere zorg voor monumenten in plaats van sloop en a Begin: Einde:
Geen verdere bouw en ontgroening van het overgangsgebied tussen Driebergseweg en groene long rond Bu Begin: Einde:
Natuurherstel in groene gebied tussen Zeist en Bunnik door verhoging waterpeil, bloemrijke weilanden Begin: Einde:
Maak een voetgangersbruggetje vanuit Zeist-West naar de Bunnikse kant van de Couwenhovenselaan Begin: Einde:
Maak een wandelverbinding tussen het landgoed De Wulperhorst en de Koelaan Begin: Einde:
Maak wandelverbinding van Tiendweg over/onder spoor door richting Bunnik Begin: Einde:
Voetgangerstunneltje onder spoor van Tiendweg richting Odijkerweg Begin: Einde:
Wandelverbinding tussen Tiendweg en Odijkerweg via landgoed Rijswijk realiseren Begin: Einde:
Geen windmolens, zonneparken of woningbouw in de groene buffer tussen Zeist en Driebergen Begin: Einde:
Geen windmolens en zonneparken in de gronne buffer tussen Zeist en Bunnik Begin: Einde:
Stop met grote tent in Slottuin voor commerciele shows Begin: Einde:
Vuurwerkverbod Begin: Einde:
Auto te gast, kindvriendelijke wijk, groen Begin: Einde:
provinciale weg Begin: Einde:
natuurterrein Begin: Einde:
Behoud van het bos Begin: Einde:
ZONNACARE Begin: Einde:
Rustpunt Begin: Einde:
Weiland moet blijven Begin: Einde:
Natuurweide Begin: Einde:
Duurzaam gezonde leefomgeving Begin: Einde:
Rustige groene lommerijke straten Begin: Einde:
hangjongerenvrij Begin: Einde:
Vlinderpark Begin: Einde:
Sanatoriumbos Begin: Einde:
Alleen voetballen Begin: Einde:
Behoud van het groen en de rust Begin: Einde:
Speeltoestellen Begin: Einde:
Hou het zoals het is Begin: Einde:
Woonerf Begin: Einde:
Voetbalveld je achter Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Behoud trapveldje Begin: Einde:
VoetbalVeld Begin: Einde:
Trapveldje Begin: Einde:
Voetbalveld achter Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Veldje achter Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Voetbalveldje Begin: Einde:
Veldje Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Overplaats van oirschot Begin: Einde:
Veldje laan van eikenstein Begin: Einde:
Handhaven veld zoals het nu is Begin: Einde:
Openbaar groen Begin: Einde:
Ecologische verbinding Kromme Rijngebied - Vechtplassengebied Begin: Einde:
Groen lint door het Stationsgebied Begin: Einde:
Faunaverbinding / oversteek reeën en andere dieren over de Odijkerweg; hotspot tussen de wildviaduct Begin: Einde:
Upgrade Dijnselburg Begin: Einde:
Bisonveld Begin: Einde:
Couwenhoven2 Begin: Einde:
Heide Begin: Einde:
Verlichting Begin: Einde:
Verlichting Begin: Einde:
Autovrij Begin: Einde:
Groen Begin: Einde:
Loopbrug Brugakker - De Clomp Begin: Einde:
weg naar uithof Begin: Einde:
Bijzondere kwelnatuur in het buitengebied van Zeist Begin: Einde:
Gezonde lucht Begin: Einde:
Zeist-West, woonwijk voor groen, natuur, fietsers en voetgangers Begin: Einde:
Onprofessioneem Begin: Einde:
Saamhorigheid Begin: Einde:
Minder auto's Begin: Einde:
Betaalbare woningeb. Begin: Einde:
Couwenhoven Begin: Einde:
Geen bedrijven in woonwijk Begin: Einde:
Parkeerplaats Begin: Einde:
Bothalaan Begin: Einde:
Zeister Grift Begin: Einde:
Molenbosch Zeist Begin: Einde:
Openbare verlichting Begin: Einde:
Openbare ruimte Begin: Einde:
Laat landelijke uitstraling overeind Begin: Einde:
ABEEL Begin: Einde:
Rustige groene laan Begin: Einde:
groene poort van Zeist Begin: Einde:
winkelcentrum Begin: Einde:
griftbosje Begin: Einde:
Sociaal bewogen beter Begin: Einde:
Groenkwaliteit Begin: Einde:
Renoveren openbare ruimten Begin: Einde:
Geen tankstation in woonwijk Begin: Einde:
Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Laantje zonder eind Zeisterbosch Begin: Einde:
Lyceumkwartier Begin: Einde:
Walkartpark Begin: Einde:
Bosje achter school NIjekroost Begin: Einde:
Scouting van unieke waarde Begin: Einde:
natuurherstel Begin: Einde:
Speeltoestellen voor de kleintjes met behoud van natuurlijke uistraling Begin: Einde:
Trapveldje met speeltoestellen en hockey doelen Begin: Einde:
Walkartpark Begin: Einde:
Speelveld Laan van Eikenstein Begin: Einde:
Kinderspeelplaats Begin: Einde:
Speelgelegenheid Begin: Einde:
Honden speelveld Begin: Einde:
Herbebossing Begin: Einde:
Nieuwbouw Begin: Einde:
Groen blijven Begin: Einde:
Brugakker - zicht op ecologische hoofdstructuur Begin: Einde:
Handhaven bestaande grasveld zonder speeltoestellen Begin: Einde:
samen groen Begin: Einde:
walkartpark Begin: Einde:
Groene ruim opgezette wijk Begin: Einde:
JvO laan Begin: Einde:
Dennenrijk Begin: Einde:
Trimparcours in zeisterbos Begin: Einde:
Skatepark voor kinderen Begin: Einde:
Veiligheid en groen kindvriendelijk Begin: Einde:
Bethaniëplein Begin: Einde:
Het wapen van Zeist Begin: Einde:
Park Kersbergen Begin: Einde:
behoud Sanatoriumgebouw Begin: Einde:
wandelen in het sanatoriumbos Begin: Einde:
Speelplekken Begin: Einde:
SANATORIUMBOS Begin: Einde:
prullenbakken Begin: Einde:
Sanatoriumbos Begin: Einde:
Walkartpark: geen horeca Begin: Einde:
Walkartpark Begin: Einde:
Ouwekamp, ons eetcafé Begin: Einde:
Woningen voor jongeren in Austerlitz Begin: Einde:
Speelplek Essenstein/Sanatoriumlaan Begin: Einde:
Walkartpark Begin: Einde:
Grasveld bij Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Walkartpark Begin: Einde:
Behoud de daslookvelden Begin: Einde:
Herstel en behoud van Pesterbosjes Begin: Einde:
Verbindingswegje naar Pesterbosje is volledig vernietigd Begin: Einde:
Jan Luykenlaantje in ere herstellen Begin: Einde:
Herstellen en verbeteren van groen aan de rand van het speelgrasveld Begin: Einde:
Herontwikkeling Veldheim Begin: Einde:
Bomenlaan herstellen Begin: Einde:
behoud culturele ontmoetingsplek Begin: Einde:
Boerderij Sterrenberg Begin: Einde:
Schoner Belcour Begin: Einde:
Pleinesbos Begin: Einde:
Walkartpark Begin: Einde:
Bos achter Torenflat Vollenhove Begin: Einde:
Heidestein Begin: Einde:
Boswandeling Begin: Einde:
Groene wandelroute Begin: Einde:
Groen Begin: Einde:
Walkartpark Begin: Einde:
Sloltaanpleintjes (hoek Sloltaan-Middellaan, Slotlaan-(korte)Weeshuislaan en Slotlaan-Jagerlaan) Begin: Einde:
Walkartpark Begin: Einde:
Walkartpark behoeden voor permanente horeca Begin: Einde:
Groen! Begin: Einde:
Woningbouw! Begin: Einde:
Mini bos Begin: Einde:
Inloophuis Vollenhove 1095 Begin: Einde:
Rustige laan Begin: Einde:
Groen, schoon, rust en respect voor elkaar Begin: Einde:
Veilig spelen in groene omgeving Begin: Einde:
Parkeer en meer Begin: Einde:
Parkeerruimte Begin: Einde:
Austerlitz rondom losloop gebied honden behouden Begin: Einde:
Behoud van het voormalige verenigingsgebouw het Lokaal, dorpsplein Austerlitz Begin: Einde:
Sport Begin: Einde:
Verbinding Begin: Einde:
Griffensteijnseplein in Griffensteijn Begin: Einde:
Hertjes! Begin: Einde:
Een momentje...
Cookie-instellingen