Waardekaart

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Op onderstaande kaart kon je tot en met januari 2021 aangeven wat jij echt belangrijk vindt voor jouw buurt. Bedankt voor alle prikkers.

Het is niet meer mogelijk om nieuwe prikkers op de kaart toe te voegen. Je kunt ze nog wel bekijken. Als je op een prikker klikt (punt op de kaart of in de lijst), dan krijg je meer informatie te zien.

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Een momentje...
Punten op de kaart Begin Einde
Punt op de kaart Het Lokaal Begin: Einde:
Punt op de kaart Natuurpark de Brink Begin: Einde:
Punt op de kaart Biodiversiteit Begin: Einde:
Punt op de kaart Behoud natuurlijk landschap Begin: Einde:
Punt op de kaart Kouwenhovenselaan Begin: Einde:
Punt op de kaart vrij liggend wandelpad Begin: Einde:
Punt op de kaart Fietspad Begin: Einde:
Punt op de kaart Een fijn Bethaniëplein Begin: Einde:
Punt op de kaart bloemrijke weiden, koeien meer buiten Begin: Einde:
Punt op de kaart einde jacht op reeen en hazen Begin: Einde:
Punt op de kaart ruimte voor dieren Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen windturbines , verzieking landschap en ziekmakend voor de mens. Begin: Einde:
Punt op de kaart Bestemmingsverkeer en snelheid Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen windturbines en zonnevelden Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen industriegebeid Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen windturbines ten koste van waardevolle natuur Begin: Einde:
Punt op de kaart geen zesde kern Begin: Einde:
Punt op de kaart multifunctionele geluidsschermen /zonnepanelen Begin: Einde:
Punt op de kaart behoud van landgoedkarakter Begin: Einde:
Punt op de kaart behoud de kleinschaligheid Begin: Einde:
Punt op de kaart geen doorgaand verkeer alleen bestemmingsverkeer Begin: Einde:
Punt op de kaart geen megawindturbines in buitengebied Begin: Einde:
Punt op de kaart geen grootschalig energielandschap maar natuurherstel uitbreiding NNN meer biodiversiteit Begin: Einde:
Punt op de kaart geen windturbines Begin: Einde:
Punt op de kaart bestemmingsverkeer op Tiendweg en Bunsinglaan Begin: Einde:
Punt op de kaart Sport en speelvel Begin: Einde:
Punt op de kaart betere natuur en biodiversiteit zonder grootschalige energie-opwek Begin: Einde:
Punt op de kaart Zeister natuur Begin: Einde:
Punt op de kaart Zonde! Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen windmolens Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen wind turbines Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen windmolens!!! Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen windmolens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen windturbines graag. Begin: Einde:
Punt op de kaart Natuurbehoud Begin: Einde:
Punt op de kaart vergroting NNN en versterking groene contour Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen windenergie Begin: Einde:
Punt op de kaart Hier geen megaturbines Begin: Einde:
Punt op de kaart groene corridor Begin: Einde:
Punt op de kaart Veiliger fietsgedrag Waterigeweg Begin: Einde:
Punt op de kaart tovertuin Begin: Einde:
Punt op de kaart tiny houses Begin: Einde:
Punt op de kaart Groenonderhoud Begin: Einde:
Punt op de kaart kerckeboschlaan Begin: Einde:
Punt op de kaart provinciale weg Begin: Einde:
Punt op de kaart Warande-bos Begin: Einde:
Punt op de kaart Natte & droge natuur Begin: Einde:
Punt op de kaart Zeisterbos Begin: Einde:
Punt op de kaart Bomen Begin: Einde:
Punt op de kaart overlast loslopende honden Begin: Einde:
Punt op de kaart fietspad Begin: Einde:
Punt op de kaart Waardevol natuurgebied Begin: Einde:
Punt op de kaart Weiland Begin: Einde:
Punt op de kaart Betere bescherming van historische huizen Utrechtseweg Begin: Einde:
Punt op de kaart Bescherm de monumentale huizen in het wijkje op de hoek Griftlaan / Utrechtseweg Begin: Einde:
Punt op de kaart Behoud het huidige groene karakter van de Cornelis Schellingerlaan Begin: Einde:
Punt op de kaart Behoud het karakter van Ridderschapslaan en Jacoba van Beierenlaan Begin: Einde:
Punt op de kaart Wees zuiniger op Griffensteijnseplein (park en beschermd dorpsgezicht) Begin: Einde:
Punt op de kaart Herstel het historische dorpsgezicht van Huis te Heide en pak er de Amersfoortseweg aan Begin: Einde:
Punt op de kaart Bescherm het groene gebied van Huis te Heide en vredenoord tegen bouwplannen Begin: Einde:
Punt op de kaart Nulgroei woningen in komende periode Begin: Einde:
Punt op de kaart Renoveer het Rijksmonument op de hoek Karpervijver / Lageweg Begin: Einde:
Punt op de kaart Nergens in Zeist biomassacentrales Begin: Einde:
Punt op de kaart Koelaan / Sportlaan zo houden Begin: Einde:
Punt op de kaart Utrechtseweg: geen sneltram of vierbaansweg Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen verbreding van de Utrechtseweg en geen sneltram Begin: Einde:
Punt op de kaart Voer beleid gericht op kwaliteit van bebouwing: betere zorg voor monumenten in plaats van sloop en a Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen verdere bouw en ontgroening van het overgangsgebied tussen Driebergseweg en groene long rond Bu Begin: Einde:
Punt op de kaart Natuurherstel in groene gebied tussen Zeist en Bunnik door verhoging waterpeil, bloemrijke weilanden Begin: Einde:
Punt op de kaart Maak een voetgangersbruggetje vanuit Zeist-West naar de Bunnikse kant van de Couwenhovenselaan Begin: Einde:
Punt op de kaart Maak een wandelverbinding tussen het landgoed De Wulperhorst en de Koelaan Begin: Einde:
Punt op de kaart Maak wandelverbinding van Tiendweg over/onder spoor door richting Bunnik Begin: Einde:
Punt op de kaart Voetgangerstunneltje onder spoor van Tiendweg richting Odijkerweg Begin: Einde:
Punt op de kaart Wandelverbinding tussen Tiendweg en Odijkerweg via landgoed Rijswijk realiseren Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen windmolens, zonneparken of woningbouw in de groene buffer tussen Zeist en Driebergen Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen windmolens en zonneparken in de gronne buffer tussen Zeist en Bunnik Begin: Einde:
Punt op de kaart Stop met grote tent in Slottuin voor commerciele shows Begin: Einde:
Punt op de kaart Vuurwerkverbod Begin: Einde:
Punt op de kaart Auto te gast, kindvriendelijke wijk, groen Begin: Einde:
Punt op de kaart provinciale weg Begin: Einde:
Punt op de kaart natuurterrein Begin: Einde:
Punt op de kaart Behoud van het bos Begin: Einde:
Punt op de kaart ZONNACARE Begin: Einde:
Punt op de kaart Rustpunt Begin: Einde:
Punt op de kaart Weiland moet blijven Begin: Einde:
Punt op de kaart Natuurweide Begin: Einde:
Punt op de kaart Duurzaam gezonde leefomgeving Begin: Einde:
Punt op de kaart Rustige groene lommerijke straten Begin: Einde:
Punt op de kaart hangjongerenvrij Begin: Einde:
Punt op de kaart Vlinderpark Begin: Einde:
Punt op de kaart Sanatoriumbos Begin: Einde:
Punt op de kaart Alleen voetballen Begin: Einde:
Punt op de kaart Behoud van het groen en de rust Begin: Einde:
Punt op de kaart Speeltoestellen Begin: Einde:
Punt op de kaart Hou het zoals het is Begin: Einde:
Punt op de kaart Woonerf Begin: Einde:
Punt op de kaart Voetbalveld je achter Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Punt op de kaart Behoud trapveldje Begin: Einde:
Punt op de kaart VoetbalVeld Begin: Einde:
Punt op de kaart Trapveldje Begin: Einde:
Punt op de kaart Voetbalveld achter Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Punt op de kaart Veldje achter Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Punt op de kaart Voetbalveldje Begin: Einde:
Punt op de kaart Veldje Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Punt op de kaart Overplaats van oirschot Begin: Einde:
Punt op de kaart Veldje laan van eikenstein Begin: Einde:
Punt op de kaart Handhaven veld zoals het nu is Begin: Einde:
Punt op de kaart Openbaar groen Begin: Einde:
Punt op de kaart Ecologische verbinding Kromme Rijngebied - Vechtplassengebied Begin: Einde:
Punt op de kaart Groen lint door het Stationsgebied Begin: Einde:
Punt op de kaart Faunaverbinding / oversteek reeën en andere dieren over de Odijkerweg; hotspot tussen de wildviaduct Begin: Einde:
Punt op de kaart Upgrade Dijnselburg Begin: Einde:
Punt op de kaart Bisonveld Begin: Einde:
Punt op de kaart Couwenhoven2 Begin: Einde:
Punt op de kaart Heide Begin: Einde:
Punt op de kaart Verlichting Begin: Einde:
Punt op de kaart Verlichting Begin: Einde:
Punt op de kaart Autovrij Begin: Einde:
Punt op de kaart Groen Begin: Einde:
Punt op de kaart Loopbrug Brugakker - De Clomp Begin: Einde:
Punt op de kaart weg naar uithof Begin: Einde:
Punt op de kaart Bijzondere kwelnatuur in het buitengebied van Zeist Begin: Einde:
Punt op de kaart Gezonde lucht Begin: Einde:
Punt op de kaart Zeist-West, woonwijk voor groen, natuur, fietsers en voetgangers Begin: Einde:
Punt op de kaart Onprofessioneem Begin: Einde:
Punt op de kaart Saamhorigheid Begin: Einde:
Punt op de kaart Minder auto's Begin: Einde:
Punt op de kaart Betaalbare woningeb. Begin: Einde:
Punt op de kaart Couwenhoven Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen bedrijven in woonwijk Begin: Einde:
Punt op de kaart Parkeerplaats Begin: Einde:
Punt op de kaart Bothalaan Begin: Einde:
Punt op de kaart Zeister Grift Begin: Einde:
Punt op de kaart Molenbosch Zeist Begin: Einde:
Punt op de kaart Openbare verlichting Begin: Einde:
Punt op de kaart Openbare ruimte Begin: Einde:
Punt op de kaart Laat landelijke uitstraling overeind Begin: Einde:
Punt op de kaart ABEEL Begin: Einde:
Punt op de kaart Rustige groene laan Begin: Einde:
Punt op de kaart groene poort van Zeist Begin: Einde:
Punt op de kaart winkelcentrum Begin: Einde:
Punt op de kaart griftbosje Begin: Einde:
Punt op de kaart Sociaal bewogen beter Begin: Einde:
Punt op de kaart Groenkwaliteit Begin: Einde:
Punt op de kaart Renoveren openbare ruimten Begin: Einde:
Punt op de kaart Geen tankstation in woonwijk Begin: Einde:
Punt op de kaart Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Punt op de kaart Laantje zonder eind Zeisterbosch Begin: Einde:
Punt op de kaart Lyceumkwartier Begin: Einde:
Punt op de kaart Walkartpark Begin: Einde:
Punt op de kaart Bosje achter school NIjekroost Begin: Einde:
Punt op de kaart Scouting van unieke waarde Begin: Einde:
Punt op de kaart natuurherstel Begin: Einde:
Punt op de kaart Speeltoestellen voor de kleintjes met behoud van natuurlijke uistraling Begin: Einde:
Punt op de kaart Trapveldje met speeltoestellen en hockey doelen Begin: Einde:
Punt op de kaart Walkartpark Begin: Einde:
Punt op de kaart Speelveld Laan van Eikenstein Begin: Einde:
Punt op de kaart Kinderspeelplaats Begin: Einde:
Punt op de kaart Speelgelegenheid Begin: Einde:
Punt op de kaart Honden speelveld Begin: Einde:
Punt op de kaart Herbebossing Begin: Einde:
Punt op de kaart Nieuwbouw Begin: Einde:
Punt op de kaart Groen blijven Begin: Einde:
Punt op de kaart Brugakker - zicht op ecologische hoofdstructuur Begin: Einde:
Punt op de kaart Handhaven bestaande grasveld zonder speeltoestellen Begin: Einde:
Punt op de kaart samen groen Begin: Einde:
Punt op de kaart walkartpark Begin: Einde:
Punt op de kaart Groene ruim opgezette wijk Begin: Einde:
Punt op de kaart JvO laan Begin: Einde:
Punt op de kaart Dennenrijk Begin: Einde:
Punt op de kaart Trimparcours in zeisterbos Begin: Einde:
Punt op de kaart Skatepark voor kinderen Begin: Einde:
Punt op de kaart Veiligheid en groen kindvriendelijk Begin: Einde:
Punt op de kaart Bethaniëplein Begin: Einde:
Punt op de kaart Het wapen van Zeist Begin: Einde:
Punt op de kaart Park Kersbergen Begin: Einde:
Punt op de kaart behoud Sanatoriumgebouw Begin: Einde:
Punt op de kaart wandelen in het sanatoriumbos Begin: Einde:
Punt op de kaart Speelplekken Begin: Einde:
Punt op de kaart SANATORIUMBOS Begin: Einde:
Punt op de kaart prullenbakken Begin: Einde:
Punt op de kaart Sanatoriumbos Begin: Einde:
Punt op de kaart Walkartpark: geen horeca Begin: Einde:
Punt op de kaart Walkartpark Begin: Einde:
Punt op de kaart Ouwekamp, ons eetcafé Begin: Einde:
Punt op de kaart Woningen voor jongeren in Austerlitz Begin: Einde:
Punt op de kaart Speelplek Essenstein/Sanatoriumlaan Begin: Einde:
Punt op de kaart Walkartpark Begin: Einde:
Punt op de kaart Grasveld bij Overplaats van Oirschot Begin: Einde:
Punt op de kaart Walkartpark Begin: Einde:
Punt op de kaart Behoud de daslookvelden Begin: Einde:
Punt op de kaart Herstel en behoud van Pesterbosjes Begin: Einde:
Punt op de kaart Verbindingswegje naar Pesterbosje is volledig vernietigd Begin: Einde:
Punt op de kaart Jan Luykenlaantje in ere herstellen Begin: Einde:
Punt op de kaart Herstellen en verbeteren van groen aan de rand van het speelgrasveld Begin: Einde:
Punt op de kaart Herontwikkeling Veldheim Begin: Einde:
Punt op de kaart Bomenlaan herstellen Begin: Einde:
Punt op de kaart behoud culturele ontmoetingsplek Begin: Einde:
Punt op de kaart Boerderij Sterrenberg Begin: Einde:
Punt op de kaart Schoner Belcour Begin: Einde:
Punt op de kaart Pleinesbos Begin: Einde:
Punt op de kaart Walkartpark Begin: Einde:
Punt op de kaart Bos achter Torenflat Vollenhove Begin: Einde:
Punt op de kaart Heidestein Begin: Einde:
Punt op de kaart Boswandeling Begin: Einde:
Punt op de kaart Groene wandelroute Begin: Einde:
Punt op de kaart Groen Begin: Einde:
Punt op de kaart Walkartpark Begin: Einde:
Punt op de kaart Sloltaanpleintjes (hoek Sloltaan-Middellaan, Slotlaan-(korte)Weeshuislaan en Slotlaan-Jagerlaan) Begin: Einde:
Punt op de kaart Walkartpark Begin: Einde:
Punt op de kaart Walkartpark behoeden voor permanente horeca Begin: Einde:
Punt op de kaart Groen! Begin: Einde:
Punt op de kaart Woningbouw! Begin: Einde:
Punt op de kaart Mini bos Begin: Einde:
Punt op de kaart Inloophuis Vollenhove 1095 Begin: Einde:
Punt op de kaart Rustige laan Begin: Einde:
Punt op de kaart Groen, schoon, rust en respect voor elkaar Begin: Einde:
Punt op de kaart Veilig spelen in groene omgeving Begin: Einde:
Punt op de kaart Parkeer en meer Begin: Einde:
Punt op de kaart Parkeerruimte Begin: Einde:
Punt op de kaart Austerlitz rondom losloop gebied honden behouden Begin: Einde:
Punt op de kaart Behoud van het voormalige verenigingsgebouw het Lokaal, dorpsplein Austerlitz Begin: Einde:
Punt op de kaart Sport Begin: Einde:
Punt op de kaart Verbinding Begin: Einde:
Punt op de kaart Griffensteijnseplein in Griffensteijn Begin: Einde:
Punt op de kaart Hertjes! Begin: Einde:
Een momentje...
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.