Welkom op “Ruimte in Zeist”.

Een platform waar vraag en aanbod van ruimte samenkomt.

Inwoners, buurtverenigingen of belangengroepen nemen regelmatig het initiatief om iets te organiseren. Zoals:

  • huiswerkbegeleiding in een specifieke buurt of
  • activiteiten gericht op het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen of
  • een weggeefwinkel waar inwoners gebruikte goederen kunnen brengen en ophalen.

De gemeente Zeist hecht veel waarde aan initiatieven die door en voor inwoners georganiseerd worden. Maar niet alle initiatieven slagen. Dat ligt dikwijls aan het ontbreken van een plek om het initiatief te realiseren. Ruimte is er genoeg, maar welke ruimte is beschikbaar? De gemeente Zeist heeft dit platform ontwikkeld om inzicht te bieden in beschikbare ruimtes. Hierdoor neemt de succeskans van initiatieven toe en worden ruimtes beter benut. 

Wanneer is dit platform nuttig voor jou?

Als jij een initiatief heeft, en op zoek bent naar ruimte, dan kunt je op dit platform zoeken naar beschikbare ruimte die past bij jouw initiatief. Als jij ruimte beschikbaar hebt, dan kun je die ruimte aanbieden en dat levert inkomsten op. Daarnaast draag je bij aan maatschappelijke initiatieven.

Ook de gemeente Zeist stelt ruimtes beschikbaar. We hanteren voor maatschappelijke initiatieven gunstiger tarieven dan voor commerciële activiteiten. We hopen dat andere aanbieders dit voorbeeld volgen.

Hoe werkt het?

Je kunt direct op zoek naar ruimte. Als jij een ruimte wil aanbieden, dan kun je je snel en eenvoudig registreren, en daarna zelf jouw ruimte op de website plaatsen. Een match wordt gemaakt tussen initiatiefnemer en aanbieder van ruimte. Als er voor jouw initiatief geen geschikte ruimte tussen staat, dan is er de mogelijkheid om een vraag op het forum te stellen.

Cookie settings