Lezing: Ontwikkeling en beheer van de Zeister natuurgebieden van Utrechts Landschap

Marlou Bours 07-11-2022

Begin

24-11-2022 om 20:00

Einde

24-11-2022 om 22:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In de lezing vertelt Markus Feijen, ecoloog bij Utrechts Landschap, over hoe de Zeister natuur ervoor staat. Hij gaat in op de maatregelen die zijn genomen om de natuurkwaliteiten op de Bunzing, bij de oude ijsbaan Blikkenburg en de Vliegbasis Soesterberg te verbeteren.

De gemeente Zeist kent een grote verscheidenheid aan bijzondere natuurgebieden. Van de uitgestrekte bos- en heidegebieden op de hogere zandgronden van de Heuvelrug tot de meer vochtige en natte bloemrijke graslanden op de lagere kleigronden van het Kromme Rijngebied. In het overgangsgebied zijn dan vanaf de 17e eeuw landgoederen tot ontwikkeling gekomen met vaak eeuwenoude bossen. Als een echte natuurparel kan de voormalige Vliegbasis Soesterberg worden gezien met niet alleen de grootste populatie aan veldleeuweriken binnen de provincie Utrecht, maar ook een van de grootste populaties aan kommavlinders binnen West-Europa.

In de lezing vertelt Markus Feijen over hoe de Zeister natuur, beheerd door Utrechts Landschap, ervoor staat. Hij gaat in op de maatregelen die zijn genomen om de natuurkwaliteiten van de gebieden te verbeteren, zoals bijvoorbeeld op de Bunzing en bij de oude ijsbaan Blikkenburg. Daarnaast gaat hij in op de bijzondere natuurwaarden van de Vliegbasis waar soorten als de nachtzwaluw en grauwe klauwier een hoopvol teken van zijn.
 

Markus Feijen
Markus Feijen is ecoloog bij Utrechts Landschap en maakt de beheerplannen voor het Utrechts Landschap. Ook is hij verantwoordelijk voor diverse  natuurontwikkelingsprojecten van Utrechts Landschap.

Groene lezing
Dit is de vierde lezing in een reeks van vier die Idea Bibliotheek Zeist in 2022 organiseert samen met de lokale natuur- en milieuorganisaties (Stichting Milieuzorg Zeist, KNNV en het team NDC van de Omgevingsdienst regio Utrecht), IVN, de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ) en de Volksuniversiteit Zeist.

 

Aanmelden
De lezing vindt plaats op donderdag 24 november 2022 van 20.00 tot 22.00 uur. 

Kosten: € 12,50 / € 4,00 voor van de leden samenwerkende natuur en milieu organisaties, leden ASZ en leden Bibliotheek KunstenHuis. Aanmelden (verplicht) voor de lezing kan via Kunstenhuisidea.nl/agenda/lezingen of aan de bibliotheek balie van Kunstenhuis Idea en (indien voorradig) bij de ingang van de zaal, beiden uitsluitend per pin.

 

 

Foto: Markus Feijen. Fotograaf Angeliek de Jonge.

Cookie-instellingen