Het klimaatakkoord is er.. wat nu?

Henk Mirck July 03, 2019
788 keer bekeken 0 comments

Het kabinet heeft het klimaatakkoord gepresenteerd. Maar wat nu?

Nu het klimaatakkoord gepresenteerd is, gaan we ons buigen over de vragen: wat nu? hoe pakken we dit aan? en zijn we wel of niet tevreden over dit akkoord?

Persoonlijk ben ik teleurgesteld over dit gepresenteerde akkoord. Echte grote stappen voorwaarts gaan we hier niet mee zetten, er zitten opmerkelijke keuzen (en niet-keuzen) in, en er wordt onvoldoende gefocused op het door iedereen (burgers, bedrijven, overheid) naar rato bijdragen en dus terugdringen van de negatieve klimaateffecten. 

En natuurlijk willen we dit alles betaalbaar houden maar dan moeten we in de 'businesscase' ook wel alle baten meenemen. Want hoeveel is ons een gezondere samenleving waard? Hoeveel gaan we besparen in de zorg als we minder milieu en klimaatslachtoffers hebben? En als we nu meer werkgelegenheid en een stimulantie van de lokale economie veroorzaken, dan is er dus financieel economisch niets aan de hand?

Op 17 juli staat er een bijeenkomst gepland om met elkaar na te denken of we in Zeist 'iets hebben' aan het 40-puntenplan van Urgenda. Doordat het klimaatakkoord er nu ligt, krijgt deze bijeenkomst een iets bredere betekenis. Denk dus met ons mee en kom op 17 juli naar genoemde bijeenkomst (zie agenda en meld je vooral aan!)

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings