De haas wil zijn leefgebied terug, de kievit wil weer broeden

Communicatie SDZ 20-01-2021
446 keer bekeken 2 reacties

In dit blog roept Siert de Vos van de werkgroep Biodiversiteit op om veel meer ruimte te maken voor behoud van de biodiversiteit, met name in het westelijk weidegebied. En hij maakt ons nieuwsgierig door grootse plannen aan te kondigen.

Grote woorden

De laatste grote Netflix docu “A Life on our Planet” van David Attenborough al gezien? De toespraak van secretaris generaal van de VN, Guterres al gehoord? Het laatste WWF rapport over stand van de natuur in Nederland al gelezen? Alle drie slaan de alarmklok.

David Attenborough schetst  in zijn testamentische film een uitermate somber beeld over de stand van de natuur. Gutteres zegt dat natuurherstel de grootste opgave voor de  wereld in de 21ste eeuw is. Dichter bij huis: het WWF wijst erop dat er in Nederland ten opzichte van 1990 een enorm verlies gaande is wat betreft biodiversiteit.

Ten opzichte van 1990. Hoe zou dat flora- en fauna verlies zijn ten opzichte van 1950 (begin van de grootschalige ruilverkavelingen) of nog verder terug 1880 (toen Nederland nog veel woeste grond of onland had en de mechanisatie van de landbouw en het gebruik van kunstmest nog aan het begin stond)?

Wie na deze grote onheilspellende woorden nog niet afhaakt:  David Attenborough ziet lichtpuntjes;  Gutteres stelt dat als de wereld zijn schouders eronder zet (dus het Klimaatakkoord waarmaken) we nog een kans hebben; het WWF doet concrete aanbevelingen voor herstel.

Wat heeft dit alles met onze Gemeente Zeist te maken? Veel. Think global, act local.

De Gemeente heeft een kans (vele zelfs) en de keiharde plicht  naast belangrijke  onderwerpen als energiebesparing en duurzame energie opwek, ook actief te zijn met betrekking tot natuurherstel en biodiversiteit in Zeist. En niet alleen met kleine gebaren of te wel schaamgroen in de bebouwde kom. Met name kan en moet de Gemeente actief zijn in het gebied waar zich de afgelopen 70 jaar het meeste verlies aan natuur en biodiversiteit heeft voorgedaan: het westelijk weidegebied tussen Odijk, Bunnik, Utrecht en De Bilt. Daar zijn grote transities nodig en mogelijk. In de volgende nieuwsbrief, daarover meer.

De Gemeente moet serieus aan de slag met klimaatadaptatie. En niet zo’n klein beetje ook. De haas wil zijn leefgebied weer terug. De kievit wil weer broeden.

Lees meer in het recente rapport van de Universiteit Wageningen, het ronde landschap

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

2  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Trix Reinders 26-01-21 om 23:17

Naar aanleiding van dit artikel wijs ik graag op het landelijk burgerinitiatief "Land van Ons", waarbij iedereen die een concrete bijdrage wil leveren aan de vergroting van de biodiversiteit van vooral het landbouwoppervlak van Nederland zich kan aansluiten.

Overal in het land worden percelen aangekocht, waarvan je medebezitter kunt worden door vierkante meters grond te kopen.

Kijk op de website: www.landvanons.nl

 

 

Helemaal eens 21-01-21 om 13:05

maar hoezo heeft de gemeente " de keiharde plicht  (...) actief te zijn met betrekking tot natuurherstel en biodiversiteit in Zeist." ?
Ligt dat vast in wetgeving?

Cookie-instellingen