Werkbezoek Zeister politiek aan afvalverwerker Omrin in Heerenveen.

Hanna van den Dool 28-02-2019 12667 keer bekeken 0 reacties

Op maandagmorgen 4 maart 2019 organiseert de fractie NieuwDemocratischZeist een werkbezoek aan afvalverwerker Omrin in het Friese Heerenveen

Waarom een werkbezoek?
In Zeist ligt een collegevoorstel op tafel om na een proef toch te komen tot zgn. omgekeerd inzamelen voor 30% van de laagbouw in buurten met overwegend kleine percelen (<130 m2). De restafvalcontainer aan huis komt te vervallen en daar moeten de mensen (ook de ouderen en mensen die minder goed ter been zijn!) hun restafval zelf wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer op een ´loop´afstand van 250 m.
De grijze kliko wordt omgebouwd tot een PMD-container aan huis.
De 70% laagbouw met ruime percelen krijgen een 4e extra PMD-container en behouden de grijze afvalkliko.  
Zeist kiest daarmee voor verdergaande bronscheiding met een serviceprikkel en niet voor nascheiding

Waarom Omrin?
'Omrin',  Fries voor ‘Kringloop’, zet alles op alles om uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren en  daarin loopt Omrin voorop als netwerker in de verschillende productketens.
Omrin ontwikkelde een unieke methode om afvalstromen zo goed mogelijk uitelkaar te halen. Enerzijds door mensen bewust te maken van de noodzaak tot afvalscheiding en recycling maar ook door bronscheiding te combineren met nascheiding. Samen met burgers en gemeenten kan hiermee de meeste grondstoffen uit het afval worden gehaald onder het motto: bronscheiden waar het moet en nascheiden waar het kan!
Dit gebeurt in een eigen scheidings- en bewerkingsinstallatie (SBI) op Ecopark De Wierde in Heerenveen, waarbij  hightech machines halen zoveel mogelijk herbruikbare afvaldeeltjes uit de afvalmix. Dit gebeurt bijna volledig automatisch. Ook drankenkartons worden nagescheiden. Ook is daar een gasopwerkingsinstallatie gebouwd. Hier wordt het organisch afval (etensresten) door  vergisting omgezet in biogas en vervolgens omgezet naar groengas. In totaal wordt ca. 14 miljoen m3 groengas geproduceerd. Ongeveer één miljoen m3 wordt gebruikt om het  eigen wagenpark van Omrin daarop te laten rijden. Het restant wordt op het netwerk gezet. Deze productie is voldoende om jaarlijks zo'n 10.000 huishoudens van gas te voorzien.
Het afval dat overblijft, wordt niet zomaar weggegooid. Door dit afval te verbranden, wordt duurzame energie opgewekt in een aparte  ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen.
Daarnaast zet Omrin zich in om door innovatie en ontwikkeling de plastic kringloop 100% te sluiten.
Zo is medio 2018 een moderne kunststof sorteerinstallatie in gebruik genomen waardoor kunststof als hernieuwde grondstof gebruikt kan worden voor nieuwe producten. Omrin haalt jaarlijks per huishouden 49 kilo kunststof uit het restafval. Dit is twee keer zoveel als het landelijke gemiddelde! Om die reden is begin 2019 een overeenkomst tussen Rijk en provincie gesloten om ook het nieuwe  landelijke testcentrum voor circulaire plastics in Heerenveen te vestigen!

Tijdens het werkbezoek worden zowel  de scheiding- en bewerkingsinstallatie  en de gasopwerkingsinstallatie, in werking gezien en  wordt er ook een bezoek gebracht aan de medio 2018 geopende moderne kunststof sorteerinstallatie om kunststof als hernieuwde grondstof te gebruiken.

Bij aankomst zal de algemeen directeur van Omrin,  John Vernooij, statutair-directeur van Afvalsturing Friesland N.V. de gasten ontvangen en de resultaten van Omrin op het gebied van bron- en nascheiding presenteren. Er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Voor wie?
De fractie NieuwDemocratischZeist nodigt graag de leden van de overige fracties c.q. de duurzaamheidspecialisten uit  om zich op te geven voor dit werkbezoek. Het zou fantastisch zijn als ook vanuit het college en de ambtelijke organisatie belangstelling is. Ook vertegenwoordigers van Zeister duurzaamheidspartijen zoals Samen Duurzaam Zeist, Stichting Milieuzorg Zeist en de Werkgroep Natuurlijk Zeist West zijn van harte welkom. Ook de regionale pers wordt bij deze van harte uitgenodigd!

Er is plaats voor maximaal 40 personen.
Graag z.s.m. aanmelden bij Carlo Fiscalini of Jan Bredius  per email  fractie@nieuwdemocratischzeist.nl
Volgorde van aanmelding telt.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:
8.15 uur                      Verzamelen bij het gemeentehuis Zeist
8.30 uur                      Vertrek met een touringcar naar Heerenveen
10.00 uur                    Aankomst en ontvangst bij Omrin
10.15 uur                    Algemene presentatie over Omrin en haar activiteiten door John Vernooij, algemeen directeur van Omrin.
11.00 uur                    Rondleiding door de diverse installaties
12.15 uur                    Gelegenheid tot vragen stellen en afsluiten bezoek
12.30 uur                    Lunch
13.00 uur                    Vertrek naar Zeist
14.30 uur                    Aankomst bij gemeentehuis Zeist
 
Voor het bezoek aan ons Ecopark is het nodig dat alle deelnemers goed in staat zijn om trappen te lopen.
Ook is men  gedurende de rondleiding verplicht een helm, een veiligheidsvest en een mondkapje te dragen. Deze worden door Omrin verstrekt.

Voor meer informatie www.omrin.nl

0  reacties

Cookie-instellingen