College geeft budget vrij voor 30 projecten Samen Duurzaam Zeist

Chris Huiden 18-03-2019 4540 keer bekeken 1 reacties

Het college van B&W heeft 350.000 euro vrijgegeven voor 30 projecten van Samen Duurzaam Zeist. Met dit geld kunnen we weer veel mooie dingen doen, zoals het verleiden van ondernemers om bij hun inkoop rekening te houden met hergebruik, of het verbeteren van de leefomstandigheden voor bijen.

Het geld komt bijvoorbeeld ook ten goede aan het ondersteunen van wijkbewoners die versneld van het aardgas af willen, en het stimuleren van repareren en hergebruiken van spullen.

Een deel van de 30 projecten waren al lopende projecten die nu budget voor 2019 hebben ontvangen. In totaal lopen er ongeveer 40 projecten bij, of met medewerking van Samen Duurzaam Zeist. Deze projecten dragen bij aan de vier hoofddoelstellingen uit de Brede Milieu Visie:

  1. Klimaat en energie (een klimaatneutraal Zeist in 2030).

  2. Kringloopeconomie (hergebruik van materialen, delen en gebruiken van spullen in plaats van spullen in bezit hebben).

  3. Natuur en landschap (een met groen dooraderd Zeist).

  4. Gezonde leefomgeving (een goede lucht- en waterkwaliteit, minder geluidshinder en een duurzame voedselvoorziening).

Duurzaam, groen en gezond
Samen Duurzaam Zeist is in 2017 gestart als beweging om de doelstellingen uit de Brede Milieu Visie (BMV) om te zetten in actie. De BMV is eind 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Samen Duurzaam Zeist ondersteunt en jaagt aan wat inwoners van de gemeente belangrijk vinden voor een duurzaam, groen en gezond leven in Austerlitz, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Zeist. Dat heeft inmiddels geleid tot vele werkgroepen, plannen en activiteiten. De beweging legt elk jaar een plan voor aan het college van B&W waarin ze budget vraagt voor de uitvoering van projectplannen. De gemeente stelt jaarlijks 350.000 euro beschikbaar voor projecten. Lees hier het hele jaarplan

Een goed idee?
Samen Duurzaam Zeist werkt samen met een brede groep van inwoners, ondernemers, gemeente en initiatieven zoals Stichting Energie Zeist. SDZ staat open voor iedereen met goede ideeën en zin om aan te pakken. Heb je een goed idee? Meld je aan! Samen Duurzaam Zeist is te volgen op Facebook en Twitter. Ook kunnen belangstellenden zich via de website aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief van Samen Duurzaam Zeist.

0  reacties

Cookie-instellingen