REAL TALK - 18 mei 20:00-21:30

Willy Douma 11-05-2020 1677 keer bekeken 0 reacties

Heb jij ook weleens geprobeerd in gesprek te komen over klimaatverandering met als resultaat dat je opeens in een beklemmende stilte verzeilde?

Of dat het je niet gelukt is je gesprekspartner uit te leggen waarom je je zorgen maakt over klimaatverandering? Of het onderwerp tijdens het grote familie-kerstdiner toch maar niet hebt aangeroerd? En zie je het belang van breed over dit onderwerp in gesprek te gaan nu er steeds meer mensen zich zorgen maken? Dan kan REAL TALK een echte hulpbron voor je zijn. En omdat oefening kunst baart willen we op maandag 18 mei van 20-21.30 uur weer een virtuele oefensessie REAL TALK houden. Eerdere sessies waren op 1 april en 22 april. 

Achtergrond

De discussie over klimaatverandering kenmerkt zich in het algemeen door een zekere neiging tot polarisatie. Dat komt omdat er veelal allerlei tegengestelde belangen een rol spelen. Je ziet dit fenomeen op alle niveaus, van wereldwijd tot het kleinere domein van wijken en nog kleiner families, vrienden en kennissen. Dat maakt dat deze discussie vaak heel moeizaam of helemaal niet op gang komt.

Dit fenomeen is al jaren bekend. Het heeft ertoe geleid dat er vanuit een aantal sociologen en communicatiespecialisten een beweging op gang is gekomen die als doelstelling heeft om de publieke betrokkenheid met klimaatverandering te verdiepen. Deze beweging heeft de naam Climate Outreach.     

Een belangrijke tool van deze beweging is de zogenaamde REAL TALK. Dit is een acroniem dat staat voor een vorm van gespreksvoering met een respectvolle, open en verbonden karakter. Het bevat elementen van geweldloze communicatie en mindfulness. REAL TALK is met name effectief als er sprake is van verschillende uitgangspunten rond klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Juist nu in deze tijd van de COVID-19 pandemie neemt de zorg over de toekomst van onze planeet en haar bewoners toe en is het belangrijk om tot een meer effectieve uitwisseling te komen hierover. Dat geldt op grote, internationale schaal maar ook op een kleinere schaal hier in Zeist. Daarom willen wij er vanuit Samen Duurzaam Zeist ook aandacht aan besteden.  

Werkwijze

Videoconference via ZOOM met 8-12 deelnemers. We starten met  een korte toelichting van het REAL TALK-format met uitleg van het acroniem. We werken in het vissenkom-model. Dat wil zeggen twee mensen bespreken met elkaar een klimaatdilemma waar zij mee worstelen en de anderen kijken toe en geven na afloop feedback. Een deelnemer brengt een casus in.  Voorbeelden hiervan zijn:

·       Ik vlieg sinds een jaar niet meer vanwege de CO2 belasting daarvan maar mijn kinderen gaan voor een week naar Bali (en niet over land…) 

·       Ik kies het liefst voor vegetarische voeding maar mijn partner is dol op vlees

·       Een kennis van me heeft een boerderij met 250 melkkoeien en ergert zich dood aan de eisen van Natuurmonumenten om meer aan stikstofreductie en diversiteit te doen

Vervolgens kiezen we met elkaar een passende vorm. Een eerste mogelijkheid is dat een andere deelnemer met een flink afwijkende mening (dus bij voorbeeld 1 iemand die weinig “vliegschaamte” kent) als gesprekspartner fungeert. Een andere mogelijkheid is een rollenspel waarin een andere deelnemer de rol speelt van de gesprekspartner met de afwijkende mening (bijv. de vleesminnende echtgenoot in voorbeeld 2). Daarna wordt er vanuit de vissenkom (waarbij tijdens het gesprek de observerende deelnemers hun microfoon op mute hebben staan) feedback gegeven. Wat ging er goed als je vanuit het REAL TALK-format kijkt? Wat kon er beter? Welke tips kunnen we geven?

Tenslotte delen de deelnemers wat hun ervaring is geweest en als belangrijkste vraag: wat hebben zij ervan geleerd?

Duur: 1,5 uur waarbij er meerdere koppels aan het werk kunnen komen.

Begeleiding: Bram Tjaden

Aanmelden kan door een email te sturen naar  info@samenduurzaamzeist.nl. Na aanmelding ontvangt u een link inclusief uitleg hoe aan het gesprek deel te nemen.

 

0  reacties

Cookie-instellingen