Samen Slim Rijden Zeist genomineerd voor beste autodeel initiatief

Hans Snel 20-11-2020 2957 keer bekeken 0 reacties

Samen Slim Rijden Zeist, ons lokale autodeel initiatief , dat binnen Samen Duurzaam Zeist begon, is door Natuur & Milieu genomineerd voor de Autodeel Award in de categorie beste lokale initiatief. De winnaar wordt in december bekend gemaakt.

De Autodeel Award wordt dit jaar voor het vijfde jaar georganiseerd en uitgeloofd door Natuur & Milieu in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Naast de prijs voor beste gemeente wordt ook een Autodeel Award uitgereikt aan het beste lokale initiatief dat een plek in het zonnetje verdient als goed voorbeeld van autodelen.

Stimuleren van autodelen

Natuur & Milieu reikt de Autodeel Award uit om aandacht te vragen voor autodelen en om goede voorbeelden van autodelen te laten zien. Belangrijke criteria zijn onder meer informatievoorziening aan consumenten, aanpassingen in het beleid, de aanschaf van poolauto’s of pilots in de betreffende gemeentes.

Dank aan autodelers en partners

Initiatiefnemer Arnout van Dijk bedankt in een LinkedIn bericht de autodelers en partners van Samen Slim Rijden voor het mogelijk maken van deze nominatie:

LinkedIn bericht van Samen Slim Rijden Zeist over de nominatie voor de Autodeel Award 2020

*Foto door Mel Boas

0  reacties

Cookie-instellingen