Gemeente nodigt bewoners uit voor gesprekken over omgevingsvisie

Hans Snel 10-02-2021 1832 keer bekeken 0 reacties

Wat vindt u belangrijk aan het wonen, werken en leven in uw buurt en Zeist? Welke karaktertrekken van uw buurt wilt u absoluut behouden of beschermen, nu en in de toekomst? De gemeente heeft daar wel een beeld van, maar wil graag van u weten of dat klopt. Op twee avonden kunt u meepraten.

15 februari gesprek over de waarden van Zeist

Het duiden van deze waarden is essentieel om goede keuzes te kunnen maken voor de toekomst.
Daarom willen we graag met u in gesprek. De waarden voor elke buurt gaan we vastleggen in
de ‘digitale ruimtekaart van Zeist’, oftewel: de eerste Zeister Omgevingsvisie.

3 maart gesprek over de prioriteiten van Zeist

Een sessie waarin we de opgehaalde waarden met elkaar gaan uitdiepen: zijn dit ze? Waarom wel en niet? En welke waarden hebben prioriteit?

Achtergrond

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Die wet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie te maken. Dit is een langetermijnvisie over alle openbare ruimte in Zeist die verwoordt wat voor gemeente je wil zijn. In Zeist doen we dit in de vorm van een ‘digitale ruimtekaart’. Op deze kaart komt te staan wat we
met elkaar belangrijk vinden om fijn te leven in alle buurten. Nu en in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan
het behoud van natuur, duurzaamheid, authenticiteit of het beschermen van cultureel erfgoed.

Daarnaast verwerken we op de kaart de kern van het bestaande beleid dat van invloed is op de openbare
ruimte. De ruimtekaart is de basis voor alle toekomstige plannen die iets gaan veranderen in de openbare
ruimte van Zeist. Het vervangt onder andere de huidige structuurvisie van Zeist. Naast onze waarden beschrijft de ruimtekaart ook ontwikkelingen die op Zeist afkomen en die invloed hebben op onze ruimte.
Bijvoorbeeld de energietransitie of de druk op de woningmarkt.

Aanmelden

Voor beide momenten, 15 februari en 3 maart, vragen we u zich uiterlijk 2 dagen vóór de sessie aan te melden. Meer informatie leest u op www.omzeist.nl/omgevingsvisie.

 

0  reacties

Cookie-instellingen