Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 hier te downloaden

Hans Snel 29-03-2021 3519 keer bekeken 0 reacties

Op 5 maart heeft Samen Duurzaam Zeist haar jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021 aangeboden aan gemeentebestuur en gemeenteraad. Hieronder vind je een samenvatting. Ze zijn ook integraal te downloaden vanaf deze website.

Jaarverslag 2020

Bij het schrijven van het jaarplan 2020 had SDZ nog geen vermoeden van de beperkingen en uitdagingen die de coronacrisis zou stellen. Doordat vanaf maart 2020 Covid19 ervoor zorgde dat er nauwelijks meer fysiek contact mogelijk was, moesten veel geplande activiteiten aangepast worden. Dit heeft geleid tot minder activiteiten, maar ook tot nieuwe vormen van ontmoeting en inspiratie. Zo is er een digitale filmavond georganiseerd (‘the story of plastic’), een webinar over luchtkwaliteit en zijn er digitale klimaatgesprekken gevoerd en er was een (deels digitale) week van de duurzaamheid. Maar ook was er ruimte voor kleinschalige ontmoetingen zoals het open huis voor een sedumdak, de afvalvrije winkelsafari en liepen de activiteiten van het plantenasiel en de waterwachters gewoon door. SDZ is trots op de ontmoetingen die wél gerealiseerd konden worden en de veerkracht en creativiteit die is getoond. Ook is SDZ trot op de professionaliseringsslag die er in de organisatie is gemaakt. Door de inzet van een communicatiemanager zijn de communicatie-uitingen geprofessionaliseerd en zijn ook de onderliggende procedures / processen geactualiseerd en in lijn gebracht met privacyregels etc. De inzet van een activatiemanager heeft gezorgd voor meer verbinding en nieuwe relaties binnen Zeist en Samen Duurzaam Zeist. Zo’n 170 actieve vrijwilligers zijn betrokken geweest bij 29 projecten. Het bereik van de projecten is veel ruimer, denk bijvoorbeeld aan de schoolklassen die betrokken zijn geweest bij de bijenoase en de deelnemers aan de Week van de Duurzaamheid. Het aantal abonnees op de nieuwsbrief is licht gegroeid naar ongeveer 1000 inwoners. In bijgaand jaarverslag is meer te lezen over welke activiteiten gedurende het jaar zijn uitgevoerd. 

Jaarplan 2021

In 2021 wil Samen Duurzaam Zeist:

- vele inspirerende duurzame initiatieven van inwoners zien bloeien en groeien. De op dit moment bekende activiteiten per pijler zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van het jaarplan (zie bijlage).

- de communicatie verder optimaliseren en het bereik van de communicatie vergroten (zie ook het communicatieplan).

- doorgaan met investeren in het professionaliseren en inspireren van het netwerk door in te zetten op communitybuilding en ondersteunende trainingen.

- het netwerk versterken en verbreden door nieuwe doelgroepen op te zoeken.

- opnieuw een week van de duurzaamheid organiseren, hopelijk dit keer wél met een openingsfestival.

In totaal gaat het ook in 2021 om zo’n 30 projecten, van bevorderen van afvalscheiding, de inzet van een ‘groene makelaar’, het meten van de lucht- en waterkwaliteit tot het continueren van het plantenasiel. Dit is slechts een greep uit alle projecten. Meer over de ambities per pijler leest u in het jaarplan. Ook in 2021 zullen de Covid19 maatregelen de mogelijkheden voor events en ontmoeting beperken en beïnvloeden. Gekeken wordt naar wat er wél kan binnen de geldende maatregelen. De behoefte aan inspiratie en ontmoeting om Zeist duurzamer te maken blijft groot en actueel, de vorm waarin dit geboden kan worden vraagt creativiteit.

Download jaarverslag 2020 en jaarplan 2021

Op de pagina 'Documenten' vind je het jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 in de map 'Jaarplannen en jaarverslagen SDZ'.

 

0  reacties

Cookie-instellingen