Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 hier te downloaden

Hans Snel 16-03-2022 1416 keer bekeken 0 reacties

Deze week heeft Samen Duurzaam Zeist haar jaarverslag 2021 en het jaarplan 2022 aangeboden aan gemeentebestuur en gemeenteraad. Hieronder vind je een samenvatting. Ze zijn ook integraal te downloaden vanaf deze website.

Jaarverslag 2021: een korte terugblik

In dit jaarverslag is te lezen welk activiteiten er in 2021 vanuit Samen Duurzaam Zeist zijn ondernomen. Ook in 2021 werden de mogelijkheden voor ontmoeting beperkt door corona. Toch is het gelukt om 8 inspirerende (online) duurzame cafés te organiseren en was de week van de duurzaamheid weer een bruisende week vol ontmoeting en inspiratie. Samen Duurzaam Zeist als netwerk van betrokken en actieve inwoners blijft creatief in het vinden van wegen om Zeist nét een beetje duurzamer te maken. En dat vooral ook sámen te doen. Wij zijn trots op iedereen die daar zijn/haar steentje aan heeft bijgedragen en worden blij van de prachtige voorbeelden van concrete initiatieven die door inwoners zijn opgepakt!

Het jaarverslag bevat feiten en cijfers en een foto-album met de hoogtepunten per maand. 

Jaarplan 2022: de prioriteiten

Voor het jaarplan 2022 zien wij de volgende prioriteiten:

a. Faciliteren en versterken van het netwerk We continueren de inzet van een communicatiemanager waardoor een basisstructuur van informatie en ontmoeting kan worden georganiseerd. Het gaat dan om de nieuwsbrief, website en exposure voor initiatieven. Ook zetten we in op de organisatie van de week van de duurzaamheid en continueren we de organisatie van het duurzaam café.

b. Professionaliseren van activatie We continueren de inzet van een activatiemanager. We bieden ondersteuning aan initiatieven bij het verstevigen van hun initiatief (hoe werf je vrijwilligers, welke financieringsbronnen zijn er etc.). We heroverwegen de manier waarop initiatieven nu financiële ondersteuning kunnen vragen. We merken dat initiatieven soms meerdere jaren (structureel) een bijdrage vragen, terwijl vanuit SDZ alleen eenmalige startsubsidie wordt verstrekt. Ook onderzoeken we hoe de beoordeling van ‘grotere’ initiatieven beter kan worden geborgd. Daarbij bouwen we voort op de ervaringen vanuit de 5K pitch.

c. Toekomstgesprek: Duurzaam Zeist in 2025 Na vijf jaar is het goed een pas op de plaats te maken en vooruit te kijken. Wat is er de afgelopen vijf jaar gerealiseerd? En waar zouden we in 2025 met SDZ willen staan? We organiseren hiervoor een Toekomstgesprek voor alle betrokken inwoners en organisaties in Zeist. Op die manier herijken we de basis waarop Samen Duurzaam Zeist is georganiseerd en kunnen we de organisatiestructuur aanpassen aan de huidige behoeften. Dat doen we samen met alle betrokkenen zodat Samen Duurzaam Zeist een beweging van en voor inwoners blijft.

In het jaarplan vind je de plannen van de initiatieven, gerubriceerd naar de vier pijlers klimaat & energie, kringloopeconomie, natuur & landschap en gezonde leefomgeving, plus de overkoepelende plannen op het gebied van communicatie en activatie. 

Downloads

Op de pagina 'Documenten' vind je het jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 in de map 'Jaarplannen en jaarverslagen SDZ'.

Wil je ook meedenken en meepraten over deze plannen. Kom dan naar de bijeenkomst op 23 maart as.

 

0  reacties

Cookie-instellingen