Meer wilde bijen in natuurpark De Brink dankzij gewijzigd maaibeleid

Redactie Samen Duurzaam Zeist 06-03-2024 288 keer bekeken 0 reacties

Sinds 2023 zijn er opvallend veel nieuwe soorten bijen aangetroffen in natuurpark De Brink. Dat is goed nieuws voor de natuur en biodiversiteit in Zeist! Volgens ecoloog Kees Goudsmits heeft het nieuwe maaibeleid van gemeente Zeist ertoe bijgedragen dat de bijenpopulatie in Zeist zich weer uitbreid.

Meer zomerbloemen als resultaat van nieuw maaibeleid

De gemeente maait sinds 2023 later in het seizoen en dat leidt tot meer zomerbloemen - wat weer mogelijkheden biedt voor bijensoorten die in de zomer hun voedsel moeten zoeken. Het is opmerkelijk dat een relatief kleine verandering in het beheer van het park zo snel resultaat heeft opgeleverd. Er kunnen nu gedurende een seizoen wel meer dan zeventig soorten bijen worden gezien in De Brink. Daaronder bevinden zich zeldzame soorten als de distelbehangersbij en de bruinsprietwespbij als ook enkele bedreigde soorten van de rode lijst. De verwachting is dat ook andere insectensoorten van het veranderde maaibeheer zullen profiteren en dat het de algehele biodiversiteit in natuurpark De Brink zal doen toenemen.

Op verzoek van Zeist Zoemt Duurzaam heeft ecoloog Kees Goudsmits gekeken welke soorten wilde bijen er voorkomen. Zijn conclusie? Er zijn veel meer wilde bijen bijgekomen. Voor wilde bijen is het belangrijk dat er gedurende het hele jaar voldoende bloemaanbod is. Uit de bloemen halen de bijen voedsel voor zichzelf en voor hun larfjes. Ook is het van belang dat er voldoende nestelmogelijkheden zijn. Zo nestelen bijvoorbeeld veel bijen in de grond en andere soorten maken hun nest in holtes in dood hout of holle stengels.

Sinds 2023 wordt er door de gemeente Zeist later in het seizoen gemaaid in De Brink en dat heeft geleid tot meer zomerbloemen. De late zomerbloemen blijken een wahalla voor bijensoorten die in die later in de zomer hun voedsel moeten zoeken.


Over de werkgroep Zeist Zoomt Duurzaam

De werkgroep Zeist Zoemt Duurzaam houdt zich bezig met verbeteren van de leefomstandigheden van de wilde bijen in Zeist en dat zorgt voor een toename van het aantal bijen en de diversiteit aan bijensoorten (honingbijen, hommels en solitaire bijen). De werkgroep wil dit bereiken door voedselbronnen en nestgelegenheid voor bijen in de gemeente Zeist te verbeteren en geschikte leefgebieden met elkaar te verbinden. 

De werkgroep Zeist Zoemt Duurzaam is een onderdeel van Samen Duurzaam Zeist. Zeist Zoomt Duurzaam is altijd op zoek naar vrijwilligers. Wil je een steentje bijdragen voor bijen en biodiversiteit in Zeist? Neem dan contact op met Zeist Zoomt Duurzaam via dit contactformulier

0  reacties

Cookie-instellingen