Afvalscheiding

Het doel van deze werkgroep is bijdragen aan het beter scheiden van afval in de Gemeente Zeist. Wij denken na op welke wijze we de inwoners kunnen verleiden tot het zorgvuldiger scheiden van hun afval. 

Het voorkomen van afval en afvalscheiding? Dat begint thuis -volgens werkgroep Afval 0.0- in het huishouden, maar hoort een 2e natuur te zijn op school, op het werk, bij de sportclub, maar ook in de openbare ruimte en bij evenementen. Wij genereren ideeen, bespreken die op haalbaarheid met de Gemeente en stimuleren de uitvoering ervan.

Voorlopige resultaten zijn:

- Groot Zeister Afvaldebat in oktober 2018

- Ontwikkelen afvaleilanden voor evenementen

- Test met scheiden van afval in openbare ruimte

- Luierinzameling

- Stimuleren invoeren omgekeerd inzamelen

- Inspiratiebijeenkomst: Plasticvrij leven, waar begin je (aan)?

- Online discussie naar aanleiding van het bekijken van de film The Story of Plastic

- Actie 'Neem uw eigen verpakking mee' waarbij winkeliers middels een sticker aangeven open te staan voor gebruik van eigen verpakkingen. Inmiddels zijn er 21 stickers opgehangen. Voor de lijst kijk op 'Bezoek ons'

- 10 rondwandelingen en 3 fietstochten in het kader van de Zero Waste Tour tijdens de week van de Duurzaamheid

De werkgroep Afval 0.0 heeft zich tijdens het HerfstTijdFestival op 12 en 13 oktober 2019 met name gericht op bewustwording door jong en oud te testen op hun kennis over het scheiden van afval. Afval kon fysiek worden gesorteerd door in de juiste bak te deponeren of door het invullen van een multiple-choice vragenlijst.

We zoeken naar:

  • Mensen die acties willen bedenken of deze acties willen uitvoeren om mensen te verleiden hun afval zoveel mogelijk te scheiden.


Je kan contact opnemen met Arthur Tutein Nolthenius

 

Cookie-instellingen