Bijenoase ‘t Sluisje

Anno 2019 bestaan de Vrije Scholen 100 jaar en dit jubileum vieren zij met het thema bijen en bomen. Op de Stichtse Vrije School (Zeist) willen de leerlingen vooruitlopend hierop alvast aan de slag met crowdfunding voor het thema.

Fundraising
Deze fundraising campagne is door de leerlingen gestart voor het aanplanten van bomen, struiken en voedselrijke planten voor de wilde bij. Door daadwerkelijk zelf ook de bomen, struiken en planten aan te planten ontstaat er een band tussen de school /de leerling en deze plek. Na het aanplanten is het ook de bedoeling om deze plek de komende jaren in samenwerking met de leerlingen ecologisch te beheren.

Locatie
Verschillende locaties zijn de revue gepasseerd. Degene die het meest aanspreekt is de locatie naast basisschool De Sluis. Een besloten driehoekig gebied direct grenzend aan een oud sluisje. Deze locatie biedt de potentie om zowel oever, kruidenweide, mantel/zoom en bomen te ontwikkelen. Daarnaast ligt het gebied in een van de ecologische structuren van Zeist en ontwikkeling van het gebied tot bijenoase zal een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit binnen deze structuur. Ook kent deze plek een cultuurhistorisch verleden, aangezien hier vroeger een sluiswachterswoning heeft gestaan, die behoorde tot Buurtschap ’t Klompje. Tijdens een locatiebezoek 24 september 2018 met de initiatiefnemers, diverse ambtenaren van de Gemeente Zeist en de milieuorganisaties die actief zijn in Zeist-West bleek er consensus te zijn over de kansen voor deze locatie als bijenoase en bereidheid om de betrokkenheid van leerlingen bij het beheer te gaan organiseren. Bijenoase ‘t Sluisje versterkt de waardevolle ecologische structuur van Zeist. Hiermee versterken we ook de cultuurhistorische waarde van de locatie, door de integratie van het ‘monument’ van de sluiswachterswoning in het plan.

Betrokkenen
Bijenoase ‘t Sluisje is opgezet vanuit de sponsoractie van de Stichtse Vrije School. Samen met Basisschool De Sluis willen zij ook betrokken zijn bij aanplanting, beheer en monitoring van planten, dieren en insecten. Daarnaast vormt de oase een ongedwongen natuurbeleving voor kinderen en ouderen in de wijk Zeist-West. Zeist Zoemt Duurzaaam beoogt het stimuleren van de aanleg van voedselplekken voor wilde bijen. Bijenoase ‘t Sluisje draagt daar aan bij.

Effect
Het beoogde effect van de aanleg van bijenoase ‘t Sluisje zijn o.m. het bieden van voedsel- en nestelgelegenheden aan diverse wilde bijensoorten en onder meer de ijsvogel, het versterken van de cultuurhistorische waarde van de locatie in samenwerking met Het Geheugen van Zeist en betrokkenheid vergroten i.d.v. educatie, betrekken van scholieren en vrijwilligers uit Zeist West bij aanleg en beheer, vergroten kennis van cultuur historie van Zeist). Als er niets gebeurt dan verloedert de plek, dat is ecologisch en sociaal onwenselijk. Dan laat je een gigantische kans liggen op educatief, sociaal en ecologisch gebied. De energie om wat te doen, is ruimschoots aanwezig.

Wie wil weten wat er allemaal al is gebeurd is of in de planning zit: kijk op de site van bee-foundation.


Klik op de afbeelding hieronder om de video van Bijenoase 't Sluisje te openen. 

 

Wij zoeken:
- Een beheergroep die in aanvulling op de gemeente het beheer wil doen en daar af en toe leerlingen van de scholen bij wil betrekken.
- Vrijwilligers die de monitoring willen doen van vegetatie, insecten en vogels.

 

Meer informatie  en aanmelden om mee te doen: klik hier.

 

Cookie-instellingen