Circulaire Elektronica

Kleine elektronische apparaten (elektronica) worden met een hoge frequentie weer vervangen door nieuwe. Vaak omdat mensen graag nieuwe snufjes willen, het apparaat niet meer voldoet aan de wensen of (kleine) defecten vertoond. Deze apparaten verdwijnen vaak in het restafval. Weggooien levert een enorme milieubelasting op door kunststoffen en zware metalen die in verbrandingsovens terechtkomen. De grondstoffen van elektronica worden steeds schaarser en het delven ervan gebeurt te veel onder ongezonde omstandigheden. Dit willen we zo veel mogelijk tegengaan

Schematisch overzicht van lineair naar circulair elektronica gebruik in Zeist

Onze doelstelling is om een groeiend percentage nuttig hergebruik van elektronica te realiseren en bewustwording en gedragsverandering te entameren door een goed communicatie- en educatief ondersteuningsprogramma.

We zijn vanaf november 2018 een inzamelingsactie voor scholen gestart voor afgedankte elektronica. We maken hier een competitie van, een educatief component en voorlichting.

  • We stellen ons ten doel om gedurende de start (november-januari) per maand 100 stuks herbruikbare elektronica naar de kringloop-/weggeefwinkel te kunnen brengen.
  • In 2019 willen we naar 200 per maand groeien.
  • Ultimo 2019 doen tenminste de helft van alle scholen in Zeist mee.

Wil je actief mee denken? Meld je aan

 

Cookie-instellingen