Geopark

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

Het burgerinitiatief om voor de hele Heuvelrug en de natte gebieden aan weerszijden de kwalificatie Geopark te verkrijgen is ruim 3 jaar geleden gestart vanuit Zeist.

De kwalificatie Geopark kan een gebied worden toegekend als het bijzonder is voor wat betreft haar ontstaan, ondergrond, natuur en cultuurhistorie. De initiatiefnemers, en steeds meer mensen en organisaties, zijn ervan overtuigd dat dit prachtige gebied aan die voorwaarden voldoet. De stuwwal in het midden met aan beide kanten het bijzondere laagland vormen tezamen waterhuishoudkundig één systeem. Inmiddels is er een stichting met een bestuur, adviescommissie en een raad van advies om het initiatief verder te brengen en er wordt goed samengewerkt met ondermeer Universiteit Utrecht, Utrechts Landschap en Provincie Utrecht. 

Met de kwalificatie wordt het verhaal over het gebied boven tafel gehaald en verspreid. Bijzondere aandacht daarbij krijgen de onderwerpen “water en de invloed van de mens”; deze waren en zijn van grote invloed en maken het gebied extra uniek.

Zeist heeft als eerste gemeente in het gebied het initiatief omarmd en een steuntje in de rug gegeven, waarmee de zogenaamde Ontdekkaart werd ontwikkeld: een kaart met op de ene kant het hele beoogde Geopark en op de andere kant 9 geo-wandelingen op het grondgebied van Zeist, die via de website op een smartphone of tablet te downloaden en te wandelen zijn. Zie ook www.geoparkheuvelrug.nl.
En als u geïnteresseerd bent kunt u zich via de website opgeven voor onze (gratis) nieuwsbrief.

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor verschillende taken en klussen:

  • Verhalen vertellen op scholen en andere geïnteresseerden 
  • Ontwikkelen van educatieve materialen
  • Werven van partners en financiële middelen etc.

Wil je actief mee denken over Geopark? Meld je aan

Educatieve Geopark wandeling. Foto: Anne-Marie Bergervoet
Cookie-instellingen