Pedagogenbuurt van het aardgas af

Dak met zonnepanelen

Met ‘Pedagogenbuurt van het aardgas af’ maken we een nieuwe stap in de energietransitie voor onze buurt  door het opstellen van een routekaart naar een duurzame/gasloze buurt.
Met dit project krijgen Buurtbewoners duidelijkheid over de aankomende energietransitie. Ook kunnen bewoners uit andere wijken gebruik maken van onze aanpak, ervaringen en ontwikkelde middelen. Hierop volgen de drie doelen die we hebben voor de routekaart, en hoe we ervoor staan. 

De mogelijkheden om zonder aardgas te verwarmen 
Op dit moment is hier nog geen duidelijkheid over. Wordt het “all electric” met verwarming met behulp van een individuele warmtepomp eventueel ondersteund door luchtverwarming voor de koude dagen? Wordt het met behulp van een traditionele ketel die gestookt wordt op groen gas? Wordt het met behulp van een collectief warmtenet waar de flats van Vollenhove ook op aangesloten zijn? Wordt het met behulp van één of meerdere collectieve warmtepompen?

De termijn waarop deze transitie fysiek gaat plaatsvinden 
Indien mogelijk kan dit gekoppeld zijn aan het moment dat er grote infrastructurele werkzaamheden plaats moeten vinden zoals het vernieuwen van het riool of het vervangen van de gasleidingen. Als de grond dan toch open is kan dit moment gelijk gebruikt worden voor het verzwaren van het elektriciteitsnet of het aanleggen van een warmtenet. Wij willen graag onderzoeken wanneer er werkzaamheden van een dergelijke omvang gepland staan voor de buurt zodat wij een perspectief kunnen schetsen voor de buurt opdat we goed voorbereid zijn op deze omslag.

De mogelijkheden voor bewoners om zich collectief of individueel kunnen voorbereiden op deze transitie
Het energiegebruik, de isolatie, het gebruik van zonnepanelen varieert sterk in de buurt. De meeste huizen zijn nu nog niet geschikt voor een warmtepomp of een andere lagere temperatuur verwarming. Duidelijkheid over de keuzemogelijkheden geeft de bewoners een richting in de keuze van maatregelen om hun huis te verduurzamen. Door bewoners een doorkijk te bieden, kunnen ze bij verbouwingen en momenten waarop ze apparaten vervangen optimaal voorbereiden op de toekomstige warmtevoorziening. Door hier slim op in te spelen bespaart dat de bewoners veel kosten en teleurstellingen.

Dit project wordt ook gedragen door MIJN GROENE HUIS. Via de website van Mijn Groene Huis kun je je ook aanmelden als je belangstelling hebt om deel te nemen en/of actief mee te denken. 

 


Wij zoeken: 

  • Buurt bewoners die dit project mede willen trekken, meedenken en mee uitvoeren.
  • Ervaringen uit andere buurten/wijken met betrekking tot dit onderwerp. Wat werkt goed en hoe bereiken we zoveel mogelijk buurtgenoten? 
Cookie-instellingen