Word Waterwachter

Woon je in de buurt van open water en geniet je daar van? Dan nodigt Hanna (op de foto) je uit om de kwaliteit te monitoren. Van april tot in oktober elke maand in een vooraf vastgestelde week even inspecteren hoe het eruit ziet.

Hanna is één van de initiatiefnemers om buurtbewoners in te schakelen. Zij vertelt vol vuur over de schoonheid en waarde van water voor mensen en de natuur.
“Lang niet iedereen woont in de buurt van open water: veel delen van Zeist zijn immers hoog gelegen en daar zijn de beken en sloten vaak verdwenen. Maar heb je dat geluk wél, dan wil je graag genieten van schoon en helder water, zo mogelijk met natuurvriendelijke oevers en een rijke biotoop: (bloeiende) waterplanten, insecten zoals libellen en schrijverkes, vissen en watervogels. Dat vraagt “gezond” water van goede kwaliteit.”

De open wateren van Zeist zijn van de gemeente, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) of het Utrechts Landschap. Zij doen veel om de kwaliteit van het water goed te krijgen en te houden maar het is lastig om dit te bewaken. Om de kwaliteit in beeld te brengen zijn er in 2007, 2015 en 2018 zogenaamde Ecoscans gemaakt: best wel duur en het zijn slechts momentopnamen.
”Toen ontstond het idee om – aanvullend op die kwaliteitsparameters – bewoners in te schakelen om met eenvoudige metingen iedere maand per watergang te bepalen hoe het water eruit ziet. Dat maakt een integrale beoordeling mogelijk en helpt bij het vinden van de oorzaken van de variaties die optreden. Ik was meteen enthousiast. Ik ben actief binnen Samen Duurzaam Zeist waar we proberen zo veel mogelijk mensen in te schakelen om Zeist schoon, groen en duurzaam te krijgen en te houden. Dit is precies de aanpak die ons voor ogen staat.” 

Zo is het project “Samen meten Samen weten” geboren. Het wordt gesteund door de gemeente, HDSR en Utrechts Landschap die het plan ook begeleiden. 

“Het plan is om van april t/m oktober circa 30 locaties te monitoren. Daar zoeken we vrijwilligers voor. Het kost niet veel tijd en de opdracht is simpel. Kijk even goed naar zo’n watergang:

  • komen er drijvende en/of ondergedoken waterplanten voor? Kroos? Zwerfvuil?
  •  wat is het doorzicht (helderheid en zichtdiepte van het water)?
  •  zijn er nog andere opvallende zaken?

De waterwachters krijgen natuurlijk instructies en materialen om dit werk te kunnen doen.”

© Bart van der Wolf
© Bart van der Wolf

We zoeken naar:

  • Vrijwilligers, het liefst in de buurt (rekbaar begrip!) van open water, die één keer per maand een kwartiertje willen meten. Er is geen specifieke of specialistische kennis nodig om deel te nemen. Materiaal en instructies worden beschikbaar gesteld.

Vind je het leuk om “jouw” water te monitoren en hebt je er even wat tijd voor over: doe dan mee en geef je op (bij voorkeur voor eind februari) bij Hanna van den Dool hanna@samenduurzaamzeist.nl
Je kunt je ook aanmelden voor de WERKGROEP