Zeister kringloopeconomie

Het grootste aandeel in een ecologische voetafdruk wordt gevormd door ‘spullen’. Onder ‘spullen’ verstaan we alles wat wij hebben aan meubels, kleding, huisraad, speelgoed, kantoorartikelen, verbruiksartikelen, etc., etc. Nieuwe ‘spullen’ betekent een grotere aanslag op de grondstoffenschaarste, meer vervoer en energie en meer afval. Met dit project gaan we onze ‘spullen’ een langer leven geven en daarmee de ecologische voetafdruk beperken.

In 2018 hebben we met het project “Zeister Kringloopeconomie komt in beweging” ervaring opgedaan met onder andere de kringloopwinkel, de weggeefwinkel en het repaircafé in Zeist. Hoewel deze voorzieningen er zijn, ligt er nog een grote opgave in Zeist als het gaat om een 'volledige curculaire economie', zoals het rijk die naastreeft.

Wat ook uit de evaluatie naar voren kwam, is dat inwoners die het meest financieel gebaat zijn bij nuttig hergebruik, daar te weinig gebruik van maken. In 2019 gaan we:

  • meer communiceren en informatiebijeenkomsten organiseren over wat de circulaire economie is, wat je zelf kan doen en wat het voor jou oplevert;
  • ook het bedrijfsleven, verenigingen en de gemeente betrekken;
  • specifieke activiteiten organiseren voor inwoners met de laagste inkomens.

Wil je actief mee denken over de Zeister kringloopeconomie? Meld je aan

 

 

Cookie-instellingen