Sortie 16Reacties op het forum

Het ontwerp

Mirte | Provincie Utrecht 19-06-2020 4 reacties

In het ontwerp is veel rekening gehouden met de bestaande natuur in het gebied. Rondom het natuurlijke hart komen er verschillende velden (de ‘boskamers’) waar woningen gebouwd mogen worden. In het ontwerp zijn belangrijke cultuur-historische lijnen (de ‘sorties’) behouden. Wat vindt u van dit ontwerp?

4  reacties

Evert ten Kate, voorzitter Ondernemers Netwerk Soe 15-07-20 om 16:35

Als Ondernemers Netwerk Soesterberg willen wij graag onze reactie geven op de gepresenteerde palnnen voor Sortie 16:

De toevoeging van de woningbouw op deze locatie is een welkome aanvulling op de groei van het inwoneraantal in Soesterberg, met positieve gevolgen voor het Winkelhart van Soesterberg en het draagvlak voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen in Soesterberg. Doordat deze woningbouw geen invloed (meer) heeft op de naastgelegen bedrijven gezien hun milieucategorie en het feit dat een goede ontsluiting van deze wijk gewaarborgd is, kunnen wij niet anders als enthousiast zijn op deze ontwikkeling. De groen inpassing vormt een goede overgang naar de later te realiseren Woonwijk Vliegbasis Soesterberg. Wel vragen wij aandacht voor het realiseren van optimale verbindingen per fiets en voor voetgangers met de kern van het Dorp Soesterberg. Tenslotte pleiten wij er voor dat zo mogelijk een deel van de opbrengsten van dit plangebied wordt benut voor het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke voorzieningen in Soesterberg. 

Al met al kijken wij nu al uit naar de daadwerkelijk realisatie van  Sortie 16!

 

Mirte | Provincie Utrecht 01-07-20 om 13:22

Hartelijk dank voor uw reacties tot nu toe! Het is tot en met 17 juli mogelijk te reageren via dit forum. We gebruiken uw suggesties, ideeën, zorgen en aandachtspunten om de gebiedsvisie definitief te maken. Er volgt te zijner tijd een document waarin we meer inhoudelijk reageren op uw inbreng en aangeven wat er met alle participatieopbrengst is gedaan. De planning is om de definitieve gebiedsvisie in het najaar te bespreken met vast te laten stellen door de gemeenteraad van Zeist.

House 26-06-20 om 12:19

Ik wil helemaal geen woningen erbij !!

J. Voncken 24-06-20 om 18:52

In het ontwerp is rekening gehouden met het behoud van groen, maar al met al zal er toch groen verdwijnen. Ook zal door de aanleg van de wijk de fauna verstoord worden en is het nog maar de vraag of, bij de uiteindelijke oplevering van het gebied, de nu aanwezige fauna nog aanwezig zal zijn.

Voor een echt duurzame ontwikkeling dient men mijns inziens dit gebied groen te laten, wellicht door het oude productiebos enigszins aan te passen en om te vormen naar een natuurlijker bos. Qua verduurzaming is er veel meer te bereiken door eerst het bedrijventerrein aan te pakken. Als de oude, achterstallige, deels leegstaande, en energie-inefficiënte gebouwen die daar staan worden ontmanteld en daarvoor in de plaats energie-neutrale woningen worden gebouwd en natuur wordt toegevoegd, heeft dit een veel groter effect op de verduurzaming van het grotere plangebied Zeist/Soesterberg/Vliegbasis.

Bijkomend voordeel daarvan is dat de bedrijven die nu nog binnen het bedrijventerrein gevestigd zijn mogelijk ook genegen zijn en gestimuleerd kunnen worden om hun bedrijven te verplaatsen naar (nieuwe) bedrijventerrein in de omgeving waar bedrijfsruimtes gebouwd zijn en worden die vele malen energie-efficiënter zijn. Daarmee worden ook direct ontwikkelaars, aannemers, toeleveranciers geholpen, hetgeen weer een positieve bijdrage levert voor de economie en werkgelegenheid.

Kortom, eers "oude rommel" verduurzamen en dan pas ingrijpen in de nog aanwezige natuur.

J. Voncken

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.