De gebiedsvisie is vastgesteld!

11-04-2024

De gemeenteraad heeft 27 maart de gebiedsvisie vastgesteld. We kunnen nu aan de slag met de uitvoering van de gebiedsvisie. Dit doen we niet alleen, maar samen met de buurt.

Van start met de uitvoering

We kunnen nu aan de slag met de uitvoering van de gebiedsvisie. Hiervoor starten we de plannen voor een nieuw ‘hart van de buurt’ op de plek van de Weggeefwinkel. Zo kijken we wat er precies in de ruimte past (hoe groot, hoe hoog, hoe gaan we om met parkeren, etcetera), maar ook wat er precies komt op deze plek. Denk aan een ontmoetingsplek, kinderopvang, gymzaal of iets anders waar behoefte aan is. Dit doen we niet alleen, maar samen met de buurt. 

Spelen en elkaar ontmoeten

Een deel van de uitvoering is al gestart. Vollenhove is namelijk onderdeel van het project ‘Gezonde Buurten’ van Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en Jantje Beton. Daarvoor komt er dit jaar nog een nieuwe speel- en ontmoetingsplek in en rondom Park Vollenhove. Samen met basisschoolkinderen hebben we al rondgelopen in het park en hun wensen verzameld. Op vrijdag 5 april was er een rondwandeling voor volwassenen. Na de wandeling worden de ideeën verwerkt in een schetsontwerp. Bewoners uit Vollenhove mogen meedenken over dit ontwerp tijdens ontwerpsessies.

Nogmaals bedankt

We willen iedereen die heeft meegeholpen nogmaals bedanken voor zijn of haar inzet. Dankzij het Vollenhove Advies Team (VAT), de reacties tijdens inloopbijeenkomsten en gesprekken met de buurt, hebben we een prachtige gebiedsvisie opgesteld. 

Cookie-instellingen