Geef uw meningDenk ook mee!

Denk ook mee

De gemeente wil graag in samenspel met inwoners, eigenaren, ondernemers en andere betrokkenen invulling geven aan de toekomstvisie. De Stichtse Lustwarande betekent voor alle betrokkenen iets anders. Daarom vinden we het belangrijk dat al deze groepen de mogelijkheid hebben om input te geven. De komende periode gaan wij op verschillende manieren in gesprek. 

Bijeenkomst organisaties

Voor het verhaal van de Stichtse Lustwarande is al archiefonderzoek gedaan en informatie opgehaald bij gebruikers en kenners van het gebied. Op 20 maart organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor bewonersverenigingen, belangenvertegenwoordigers, grond- en vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en overheidsorganisaties. Op 28 mei vindt een vervolgbijeenkomst voor deze organisaties plaats waar de gemeente ideeën ophaalt voor de toekomstvisie. De betrokken organisaties worden hiervoor per e-mail uitgenodigd. 

Brede presentatie Verhaal van de Stichtse Lustwarande

Op 27 mei tussen 19.30 - 20.45 uur presenteren wij het ‘Verhaal van de Stichtse Lustwarande Zeist’ aan alle andere geïnteresseerden. Dit doen wij tijdens een online bijeenkomst, zodat zo veel mogelijk mensen de gelegenheid hebben om hiernaar te kijken of de presentatie terug te kijken. Meld u hier aan voor de onlinepresentatie, dan ontvangt u van ons de daarvoor benodigde link.

Aanmelden online bijeenkomst 

Vragenlijst en online kaart

De gemeente is benieuwd wat de Stichtse Lustwarande voor ú betekent. Wanneer bezoekt u de Stichtse Lustwarande? Wat doet u dan? In juni kunt u uw mooiste en favoriete plek op de Stichtse Lustwarande aangeven op een online kaart. 

Geef uw mening en zet een prikker op de online kaart

Ook horen wij graag wat u belangrijk vindt voor de toekomst van de Stichtse Lustwarande. Uw mening en ideeën kunt u delen door een vragenlijst in te vullen. Deze informatie wordt gebruikt voor de uitwerking van de toekomstvisie.

Vul de vragenlijst in

Presentatie concept toekomstvisie

Na de zomer presenteren wij het concept van de toekomstvisie voor de Stichtse Lustwarande aan alle betrokken omwonenden, bewonersverenigingen, belangenvertegenwoordigers, grond- en vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en overheidsorganisaties. Met de inbreng ronden we de toekomstvisie af, waarna de gemeenteraad hierover een besluit neemt. 

Gesprek over spelregels

De spelregels voor hoe wij samen de bijzondere waarde en uitstraling van de Stichtse Lustwarande kunnen behouden, vloeien voort uit de toekomstvisie. De verschillende groepen betrokkenen krijgen ook gelegenheid om op de concept spelregels te reageren. Met de inbreng scherpen we de spelregels verder aan.

Besluit

De definitieve spelregels voor ontwikkelingen presenteren wij naar verwachting in december 2024 aan de gemeenteraad en alle geïnteresseerden. De gemeenteraad neemt hierover daarna een besluit.   

Cookie-instellingen