Geef uw meningDenk ook mee!

Toekomstvisie

In de visie voor de Stichtse Lustwarande staat beschreven hoe het gebied zich tot 2040 gaat ontwikkelen: wat we willen koesteren en behouden en waar is ruimte voor verandering? Bijvoorbeeld voor woningbouw, groen en natuur, recreatiemogelijkheden, mobiliteit en werklocaties. 

Het Verhaal van de Stichtse Lustwarande

De eerste stap is het opstellen van het ‘Verhaal van de Stichtse Lustwarande’. Hierin staat de geschiedenis van het gebied beschreven en wat de Stichtse Lustwarande zo bijzonder maakt. Om dit verhaal op te kunnen stellen, wordt archiefonderzoek gedaan en informatie opgehaald in gesprekken met gebruikers en kenners van de Stichtse Lustwarande. Ook de betekenis van het gebied nú voor inwoners, ondernemers, werknemers en andere bezoekers krijgt een plek in dit verhaal.

Van verhaal naar visie

Het ‘Verhaal over de Stichtse Lustwarande’ is het vertrekpunt voor een gesprek over de toekomst van het gebied. Welke wensen zijn er voor de toekomst? Bijvoorbeeld voor het aanwezige groen, voor routes, voor monumenten, verblijfsplekken, nieuwe woningen of kantoren. Hoe passen nieuwe initiatieven in het grotere geheel? Welke delen van de Stichtse Lustwarande zijn belangrijk om te behouden of verder te ontwikkelen? De visie gaat over hoe al deze zaken samenkomen. 

Van visie naar spelregels 

De visie is ook de basis voor spelregels die gaan gelden voor nieuwe ontwikkelingen. Met die spelregels zorgen wij ervoor dat de toekomstvisie ook echt wordt gerealiseerd. Zo gaan nieuwe ontwikkelingen samen met het behoud van de bijzondere waarde en uitstraling van de Stichtse Lustwarande.
 

Cookie-instellingen