Geef uw meningDenk ook mee!

Beslissing over de visie voor de Stichtse Lustwarande

beheerder gemeente Zeist 21-03-2024

Begin

01-10-2024 om 00:00

Einde

01-11-2024 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad bespreken en besluiten over de visie voor de Stichtse Lustwarande.

Cookie-instellingen