Advies Vollenhove Advies Team over gebiedsontwikkeling

VAT advies: Een fijne buurt, met ruimte voor groen, ontmoeten, sport en spel.

We zijn trots op onze buurt, op de grote diversiteit aan mensen die er wonen en het vele groen. We zijn blij met het park, de goede openbaar vervoer verbindingen en het winkelcentrum. En we zien kansen voor verdere verbetering. Na ruim 50 jaar kan het openbaar gebied en het park een update gebruiken. Ook zien we kansen om een nieuw ‘Hart van de buurt’ te bouwen met ruime plek voor ontmoeting.

Prioritering

We hebben met elkaar besproken wat de fijne en minder fijne plekken in de buurt zijn. We hebben nagedacht over kansen voor verbetering en ambities vastgesteld. Daarna hebben we een prioritering gemaakt. De punten die we belangrijk vinden om snel mee aan de slag te gaan, zijn:

  1. Hart van de wijk (buurtcluster als ontmoetingsplek)
  2. Vollenhove inrichten als parkplan
  3. Park opknappen als hart van de wijk
  4. Omgeving winkelcentrum opknappen
  5. Laan van Vollenhove herinrichten

Naast deze punten, zijn er ook andere thema’s besproken, zoals wonen in de buurt en het aanpakken van de Pedagogenbuurt. Onderstaand per thema onze uitgangspunten.

Uitgangspunten

Hart van de Wijk (buurtcluster als ontmoetingsplek)

We willen graag een nieuw Hart van de Wijk (buurtcluster) op de plek waar nu de Weggeefwinkel zit. Hier kan een goede plek komen voor ontmoeting en meerdere ruimtes die flexibel zijn te gebruiken. Een plek voor feestjes, een terras, een plek om samen te komen en waar activiteiten worden georganiseerd. Een combinatie met nieuwe gymzalen helpt hierbij. Ook denken we aan een plek voor kinderopvang, werkplekken, een bibliotheek en bijvoorbeeld voor de Tempel. We vinden het een mooi idee als het park met de school en het nieuwe buurtcluster samen één Integraal Kind Centrum wordt, waar kinderen van 0 tot 12 kunnen spelen en leren. We denken in deze gedachte ook aan taalonderwijs, huiswerkbegeleiding en het begeleiden naar werk.

Voor ontmoeting denken we daarnaast aan kleine, huiselijke plekken in de flats. Zoals nu het wijkinloophuis, Voor L-kaar en de huiskamer van Kwintes.

De Weggeefwinkel mag een plek in de wijk terug krijgen, maar dat hoeft niet op dezelfde plek. Let bij het nieuwe buurtcluster goed op het parkeren. Zo heeft een kinderopvang parkeerplekken nodig voor ouders die doorgaan naar hun werk. We zien ruimte voor woningbouw, mits dit goed is ingepast in de omgeving. Als je woningen voor ouderen bouwt, kunnen die ook niet te ver lopen.

Vollenhove inrichten als parkplan

We zien graag dat de gedachte van “het park met woningen erin” versterkt wordt, door de groene delen zichtbaar te maken en te versterken. In het nieuwe Parkplan is het groen in de buurt goed met elkaar verbonden en draagt bij aan een goede biodiversiteit. Hierdoor ontstaan een goede, aaneengesloten groene structuur. Goed voor de natuur en fijn om in te wonen, te wandelen en te ontspannen.

Opknappen park als hart van de wijk

Het centrale park in Vollenhove is dé plek om te genieten van het groen, ontmoeten van mensen, sport en spel. We willen graag een toffe speelplek toevoegen, het liefst met waterelementen zodat het op warme dagen goed vertoeven is. In het opgeknapte park zijn alle paden goed toegankelijk en er is een hoofdroute die ’s avonds verlicht is. Het park is verbonden met de buurt en zorgt voor verbinding tussen de school, het nieuwe buurtcluster en de flats. De vijver moet worden opgeknapt en zichtbaar worden gemaakt. Ook zien we graag een pad langs het water.

De biodiversiteit in het park kan versterkt worden door meer (inheemse) beplanting toe te voegen. Ook zijn er kansen voor het (inmiddels aangeplante) voedselrandbos en een bloemenweide. In dit kader zien we graag dat de verlichting naar beneden schijnt, om de dieren zo min mogelijk te verstoren. In het park is voldoende ruimte om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Met bankjes in de zon en in de schaduw. Er zijn ook rustige plekken. We willen graag inclusieve speelplekken, zodat iedereen mee kan doen. De voetbalplek is erg belangrijk en moet blijven.

Ons uitgangspunt is een inclusieve wijk, waar iedereen kan meedoen. Deze gelijkwaardigheid betekent gemak voor iedereen, ook als je minder goed ter been bent of een zintuigelijke beperking hebt. Zo zijn trappen ook (niet te steile) hellingbanen, letten we op hoogteschillen, opstapjes en liggen stoeptegels gelijk. Hiervoor voelt iedereen zich welkom.

Sport en bewegen

Prettig en veilig wandelen en fietsen is erg belangrijk. Dit stimuleert bewegen en is goed voor de gezondheid. We denken aan een hoofdroute langs de belangrijkste voorzieningen (winkelcentrum, school, ontmoetingsplekken) en de bushaltes langs de Dreef. Deze is in het park goed verlicht en toegankelijk voor iedereen, ook als je minder goed ter been bent. Hierdoor kun je ook ’s avonds nog een rondje door de buurt wandelen en fietsen. Er zijn ook meer natuurlijke of avontuurlijke routes, bijvoorbeeld in de bosstrook bij de geluidswal. Hier kun je wandelen in het groen, spelen en de hond (al dan niet aangelijnd) uitlaten.

Bij sport denken we in Vollenhove in eerste instantie aan voetbal, maar vooral ook aan wandelen, fietsen, steppen en skeeleren. Al toegevoegd is de mogelijkheid om buiten de fitnessen (calisthenics) en een hardlooprondje.

Een goede wandelroute door de buurt is heel belangrijk. Om de verbinding met de omliggende wijken te versterken, willen we graag een directe wandelroute naar en in het Sanatoriumbos. Hierdoor ontstaat een grotere wandelmogelijkheid vanuit Vollenhove. De gymzalen moeten in ieder geval in de buurt terugkomen

Omgeving winkelcentrum opknappen

Het gebied rondom het winkelcentrum kunnen we verbeteren door bijvoorbeeld meer groen toe te voegen. Aan de kant waar de fontein is, ligt de kans voor een mooi terras. Een deel van de kantoren boven het winkelcentrum kan worden omgebouwd naar woningen. Wel willen we graag dat de winkels en een deel van de werkgelegenheid (kantoren) in de buurt behouden blijft.

Laan van Vollenhove herinrichten en de parkeerdekken

De Laan van Vollenhove heeft een update nodig, waarbij er meer ruimte is voor de fiets en de voetganger. Ook willen we meer groen. De Laan is nodig voor autoverkeer, maar die auto is dan te gast en de inrichting nodigt niet uit tot hard rijden. Er moeten goede plekken zijn voor laden en lossen en mensen die minder goed ter been zijn.

We wonen in een park waar onze woningen in zijn gebouwd en die uitstraling willen we versterken. We denken aan meer ruimte om te wandelen en te fietsen. Ook zien we kansen voor nieuwe vormen van mobiliteit: stimuleren deelvervoer, meer laadpalen en een goede plek om je fiets te stallen. De parkeerdekken zijn functioneel, maar mogen vernieuwd worden. Daarbij moet aandacht zijn voor toegankelijkheid en veiligheid. Ook missen we de verbinding met de bosstrook wat (vooral bij de L-flat) achter de parkeerdekken ligt. Bij een nieuwe parkeeroplossing zou dit verbetert moeten worden. Middelhoge parkeergebouwen vinden we een goed alternatief. De auto parkeren we dan op plekken die soms iets verder lopen zijn, zodat er in de straat plek is voor mensen en groen.

Als er een Hoogwaardige Openbaar Vervoersverbinding (HOV) komt en dit leidt tot meer bussen over De Dreef, dan is het noodzakelijk om maatregelen te nemen tegen de toenemende geluidsoverlast. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het verdiepen van De Dreef. Hierdoor wordt de oversteek naar onder andere het Sanatoriumbos om daar te gaan wandelen ook een stuk veiliger. Verder ontstaat er meer groene ruimte.

Wonen in een parklandschap

We wonen prettig in de wijk en er is ruimte om beperkt woningen toe te voegen. Dit moet dan wel positief bijdragen aan onze buurt. We willen hierbij zoveel mogelijk het huidige groen (onder andere bos en bomen) behouden en bij voorkeur alleen bouwen op plekken die nu ook al bebouwd/ verhard zijn. Voor nieuwe woningen denken we aan woningen in het betaalbare middensegment. We denken aan doelgroepen zoals wonen voor ouderen (nultreden/rolstoeltoegankelijk) woningen en mensen die willen doorstromen binnen de buurt zelf. We denken aan woningen op de locatie het Noorderpunt en als toevoeging in het Hart van de Wijk.

Op sommige plekken is het nu al erg druk en ervaren bewoners overlast van het verkeer. Bij het toevoegen van woningen moet er rekening gehouden worden met de hoeveelheid extra verkeer en parkeerbehoefte.

Vollenhove laag (Pedagogenbuurt)

In de laagbouw zien we kansen om de openbare ruimte te vergroenen en hittestress te verminderen, door stenen te vervangen door groen. Denk aan open bestrating voor parkeerplaatsen, het vergroenen van de achterstraten en een gezamenlijk project voor groene daken. Het opvangen en goed weg laten lopen van regenwater is een aandachtspunt, dat kan richting het bos worden afgewikkeld (ontkoppelen).

Er is de wens voor een fijne speelplek met ruimte om elkaar te ontmoeten. Het parkeren kan verbeterd worden (waar wel en waar niet) en een herinrichting van de bestaande parkeerplaats. De paden richting het bos worden goed gebruikt maar zijn niet voor iedereen vindbaar. Dat kan beter. Extra paden zijn niet nodig.

Cookie-instellingen