Gebiedsontwikkeling

Om de openbare ruimte rond de flats en huizen verder te verbeteren is het ParkplanVollenhove opgesteld in 2021. Dit plan werken we verder uit in een gebiedsvisie. Waarschijnlijk is die gebiedsvisie eind 2023 klaar. Daarna neemt de gemeenteraad er een besluit over en kan het een bestemmingsplan worden.

Inhoud gebiedsvisie

  • De dingen die nodig zijn om in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken, ontmoeten en opgroeien in Vollenhove
  • Verschillende vragen krijgen een antwoord, zoals:
    • Is er voldoende speel- en ontmoetingsruimte?
    • Hoe zien het groen en de natuur er straks uit?
    • Zijn er extra voorzieningen nodig?
  • Een plan van aanpak, met bijvoorbeeld een planning voor de aanpak van het park, de aanleg van ontmoetingsplekken en de eventuele bouw van woningen.

 

Cookie-instellingen