Meedenken over gebiedsontwikkeling Vollenhove

De gemeente Zeist wil de bewoners van Vollenhove graag betrekken bij de plannen voor hun buurt. Op verschillende momenten kunt u meedenken. Over de gebiedsvisie, maar ook over de uitwerking daarvan in plannen.

Mogelijkheden om mee te denken

In 2024 komen er mogelijkheden om mee te denken over de uitwerking van de visie naar concrete plannen. Bijvoorbeeld over hoe een gebouw eruit komt te zien of bij de inrichting van het groen en de parkeerplaatsen.

Terugblik: Vollenhoven Advies Team

Begin dit jaar konden buurtbewoners zich aanmelden voor het Vollenhoven Advies Team (VAT). Uit de aanmelders werden 37 bewoners geloot. Zij waren net zo divers als Vollenhove zelf: verschillende leeftijden, culturele achtergronden en woonplekken. Ook betrokken we buurtbewoners die niet goed kunnen lezen en schrijven. Of een andere taal spreken.

Het VAT is 5x bij elkaar gekomen en heeft een advies over de gebiedsontwikkeling gegeven. Ook gaven buurtbewoners hun mening via stellingen. Deze inbreng gebruiken we bij het opstellen van de gebiedsvisie.

Kern advies: groen hart voor de buurt

In het advies staat dat bewoners vooral het groen in de buurt erg waarderen. Ook willen ze graag dat dit wordt versterkt. Het huidige park kan nóg meer een groen hart van de buurt worden. Met meer plek om te spelen, sporten en ontmoeten. Ook zien bewoners mogelijkheden voor een nieuw buurtcentrum.

korte versie advies VAT

uitgebreide versie advies VAT

 

Cookie-instellingen