Lezing ‘Kansen voor de Kievit’ door Jos Korenromp

Marlou Bours 12-04-2019

Begin

23-04-2019 om 15:00

Einde

23-04-2019 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Markt 1 Zeist

Op dinsdag 23 april vertelt Jos Korenromp bij Bibliotheek Idea Zeist het verhaal van de weidevogels, vogels waaraan hij zijn hart heeft verpand. Met veel soorten gaat het slecht. Wat te doen om het tij te keren? Hij illustreert het verhaal met prachtige zelfgemaakte beelden.

Kievit, Grutto en nog veel meer
Het woord weidevogel is een verzamelnaam voor vogels die in de voortplantingsperiode zowel voedsel zoeken als broeden op akkers en weilanden. 

Gewoonlijk worden alleen steltlopers als Kievit, Grutto, Tureluur, Kemphaan, Watersnip en Scholekster er toe gerekend. Met de Wulp erbij zijn dat er zeven. Het Nederlandse boerenland biedt daarnaast ook nog ruimte aan de Veldleeuwerik, Graspieper, Gele Kwikstaart Zomertaling, Slobeend, en Kwartelkoning. 

Jos Korenromp
Jos Korenromp (1944), geboren in Overijssel, was er zich al jong van bewust dat hij opgroeide in een bijzonder gebied. Vanuit zijn woning keek hij naar een dal, met op de helling akkers en de lager gelegen drassige weiden: een domein voor weidevogels. Na zijn onderwijzersopleiding verhuisde hij naar de Achterhoek. Ook in die omgeving waren in 1967 nog weilanden waar o.a. Kieviten, Grutto's, Wulpen, Scholeksters en een enkele Tureluur tot broeden kwamen. Vanaf die tijd heeft hij met name weidevogels zo veel mogelijk gevolgd en op beeld vastgelegd. Ook is hij zich gaan bezighouden met het maken van geluidsopnamen. Naderhand maakte hij diverse cd's, zoals “Voorjaar in het beekbos”, “Op de heide en in het veen”. Zijn foto’s verschenen in boeken, kranten, tijdschriften als Grasduinen en de Vogelkalender van de Stichting Het Vogeljaar.

Groene lezingen
Dit is de tweede lezing in een reeks van vier die Idea Bibliotheek Zeist in 2019 organiseert in samenwerking met de lokale natuur- en milieuorganisaties (Stichting Milieuzorg Zeist, KNNV, cluster NDC van de Omgevingsdienst regio Utrecht) en de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ).

Plaats: Bibliotheek Idea Zeist, Markt 1
Tijd: 15:00 uur
Kosten: € 5,00 / € 3,50 leden Idea /Gratis voor leden ASZ en/of samenwerkende natuur- en milieuorganisaties Kaartverkoop: online www.ideacultuur.nl en aan de zaal (indien voorradig). Betalen aan de zaal kan uitsluitend per pin.
 

Cookie-instellingen