Omgevingsvisie, sessie 2: in gesprek over de prioriteiten van Zeist

Hans Snel 10-02-2021

Begin

03-03-2021 om 19:30

Einde

03-03-2021 om 21:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online (je ontvangt de link na aanmelding)

Dit is de vervolgsessie van 15 feb. Wat vindt u belangrijk aan het wonen, werken en leven in uw buurt en Zeist? Welke karaktertrekken van uw buurt wilt u absoluut behouden of beschermen, nu en in de toekomst? Als gemeente hebben we daar wel een beeld van, we willen graag van u weten of dat klopt.

Nadat in de eerste sessie de waarden van Zeist zijn vastgelegd, kijken we in deze tweede sessie naar de prioriteiten. De waarden en prioriteiten voor elke buurt worden vastgelegd in de ‘digitale ruimtekaart van Zeist’, oftewel: de eerste Zeister Omgevingsvisie.

Achtergrond

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Die wet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie te maken. Dit is een langetermijnvisie over alle openbare
ruimte in Zeist die verwoordt wat voor gemeente je wil zijn. In Zeist doen we dit in de vorm van een ‘digitale ruimtekaart’. Op deze kaart komt te staan wat we
met elkaar belangrijk vinden om fijn te leven in alle buurten. Nu en in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het behoud van natuur, duurzaamheid, authenticiteit of het beschermen van cultureel erfgoed.

Daarnaast verwerken we op de kaart de kern van het bestaande beleid dat van invloed is op de openbare ruimte. De ruimtekaart is de basis voor alle toekomstige plannen die iets gaan veranderen in de openbare ruimte van Zeist. Het vervangt onder andere de huidige
structuurvisie van Zeist. Naast onze waarden beschrijft de ruimtekaart ook ontwikkelingen die op Zeist afkomen en die invloed hebben op onze ruimte.
Bijvoorbeeld de energietransitie of de druk op de woningmarkt.

Uiterlijk maandag aanmelden

Voor beide momenten, 15 februari en 3 maart, vragen we u zich uiterlijk 2 dagen vóór de sessie aan te melden. Meer informatie leest u op www.omzeist.nl/omgevingsvisie.

* Foto E.J. Roelofsen, natuurinclusief bouwen in Kerckebosch

 

Cookie-instellingen