Ronde Tafel gemeenteraad over plan Klimaatbestendig Zeist

Hans Snel 18-02-2021

Begin

04-03-2021 om 20:00

Einde

04-03-2021 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Youtubekanaal gemeenteraad Zeist

Hoe maken we Zeist klimaatbestendig? Hoe zorgen we voor voldoende waterberging bij hoosbuien en wapenen ons tegen langdurige periodes van droogte en hitte? Dat staat in het plan Klimaatbestendig Zeist, waarover de gemeenteraad op 4 maart een Ronde Tafel organiseert. Ook jij kunt meespreken.

Op 4 maart om 20.00 uur wordt de Ronde Tafel gehouden over het raadsvoorstel Klimaatbestendig Zeist. Iedereen die het wil kan zich aanmelden om over het raadsvoorstel in te spreken. Wilt u wijzigingen? Bent u het met raadsvoorstel eens of helemaal niet mee eens. Komt u dan meespreken.

Wat gebeurt verder tijdens de Ronde Tafel?

Tijdens de Ronde Tafel kan iedereen zijn of haar punt over het voorliggende voorstel naar voren brengen. Afhankelijk van het aantal meesprekers krijgt iedere meespreker maximaal 5 minuten. De aanwezige raadsleden kunnen u dan vragen stellen. Maar ze hebben daarna de gelegenheid om vragen aan de wethouder te stellen..

Aanmelden om mee te spreken

Indien u wilt meespreken kunt u zich aanmelden via raadsgriffie@zeist.nl of bellen met 14030 en vragen naar de raadsgriffie.

Videovergadering

In verband met de Coronaregels worden de vergadering digitaal uitgezonden. Degenen die meespreken krijgen op de dag van de raadsvergadering een link via het programma teams toegezonden. Indien we verwachten dat er veel publiek is, zullen we de vergadering live uitzenden via het youtubekanaal van de gemeenteraad Zeist. En achteraf kunt u de vergadering naluisteren via het raadsinformatiesysteem.

Raadsvoorstel downloaden

Hier kunt u de vergadering achteraf naluisteren en ook het raadsvoorstel  met bijlagen vinden: https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/782574/Ronde%20Tafel%20thema%20Ruimte%20%28RV%20Klimaatbestendig%20Zeist%29%20%2004-03-2021 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u met de griffie contact opnemen: raadsgriffie@zeist.nl

 

Cookie-instellingen