Samen zorgen voor gezonde lucht

Hanna van den Dool 02-06-2021

Begin

10-06-2021 om 20:00

Einde

10-06-2021 om 21:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Samen met je buurt afspraken maken voor gezonde lucht

Wegens persoonlijke omstandigheden is onderstaande bijeenkomst verzet van 10 juni naar 2 september. Aanmelden voor 2 september kan al vanaf nu.

Met hun reactie op dit artikel in de Nieuwsbode lieten velen weten behoefte te hebben aan gezondere lucht in hun buurt. Goed dat men zich daarover uitspreekt!  En na ruim 2 jaar meten en onderzoek doen naar vervuilende lucht weten we het zeker: ook in Zeist kan de lucht echt nog wel schoner…

Zie ook de opname van de bijeenkomst van 14 oktober 2020 over de meetresultaten  https://www.youtube.com/watch?v=ZNICkiZ9jMY

Het is natuurlijk bekend dat er veel vieze lucht van buiten de gemeentegrenzen naar binnen komt waaien. Daar kunnen we niet direct iets mee. Wel een duidelijke bron van fijnstof en geuroverlast is de houtrook die in Zeist zelf veroorzaakt wordt. Die is voor 23% verantwoordelijk voor de luchtvervuiling in stedelijk gebied. Dus daar lijkt winst te halen.

Deze roep om actie komt niet uit de lucht vallen: Jeannine van Bree (NMU) zal ons laten zien dat ons streven past in een landelijke ontwikkeling, die geculmineerd heeft in het Schone Lucht Akkoord, dat ook door Zeist is ondertekend. Kortom, steeds meer mensen zien het belang van gezonde lucht in.

Inmiddels is zijn er al een paar hoopvolle experimenten geweest.

Op 2 september 2021 willen we graag kennismaken en peilen welke stappen we samen kunnen nemen. Is het een idee om verander-pilots in één of meer buurten uit te voeren om te kijken wat er wel of niet werkt? Wat heb je dan nodig om in je buurt contacten te leggen tussen stokers en mensen die graag gezonde lucht willen inademen? Om gezamenlijk afspraken te maken waarmee alle partijen kunnen leven?

Dus, wil je Jeannine van Bree horen spreken en dit najaar meedoen aan een pilot en/of wil je meedenken over haalbare en effectieve afspraken, meld je dan aan voor de online bijeenkomst op donderdagavond 2 september 2021 via hanna@samenduurzaamzeist.nl. We sturen je de link dan tijdig toe.

Cookie-instellingen