Bijentuin de Boswerf

Aan de rand van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ligt Bezoekerscentrum De Boswerf, een prachtige, groene locatie middenin het Zeisterbos. De verschillende elementen op het  terrein (onder andere een speelbos, eetbare tuin, boomhut en bijenstal) en de publieksprogrammering  richten zich op educatieve natuurrecreatie voor bezoekers in Zeist en omgeving. De Boswerf  heeft daarnaast een breed aanbod van educatie en buitenlessen voor het primair onderwijs met als doel bezoekers bekend(er) te maken met duurzaamheid in brede zin en te laten ervaren wat het belang van natuur is.

Een van de thema’s is de onmisbare waarde van (wilde) bijen en insecten voor mens en natuur. Bijen nemen een groot deel van de bestuiving van bloemen, fruit en groente voor hun rekening en zijn dus onlosmakelijk verbonden met het welzijn van de mens. Vooral deze 'wilde' bij heeft het erg moeilijk. In sommige delen van Nederland zijn ze zelfs nauwelijks meer te vinden. Dat komt onder meer omdat nectar- en stuifmeelrijke planten en bloemen zijn verdwenen door eenzijdige landbouwmethoden en omdat het voor bijen steeds moeilijker wordt een geschikte nestplaats te vinden door de verstedelijking en de daarmee gepaard gaande verstening. Wilde bijen leven alleen, verzorgen zelf hun jongen en prikken niet.

De bij-vriendelijke tuin bij De Boswerf vormt een plek waar het publiek kennis op kan doen van de wilde bij en de honingbij, waar men geniet van de bloemen en planten en de (wilde) bijen die hier een geschikt habitat hebben gevonden. En het is een goede plek om zèlf inspiratie op te doen: wat kun jij betekenen voor een goede leefomgeving voor de bij?

Wil je actief en meewerken aan de bijentuin van De Boswerf?
Meld je dan aan!

We zijn op zoek naar: 
Iedereen die zijn talenten wil inzetten voor onze mooie plek
(denk bijvoorbeeldaan tuinonderhoud, activiteiten begeleiden, educatie, etc.)

Cookie-instellingen