" Mijn eigen verdriet omzetten in iets positiefs "

18-03-2019
2039 keer bekeken 0 reacties

Emmanuelle van Tuijn is een van de enthousiaste vrijwilligers van Samen Duurzaam Zeist. Ze is ze trekker van Natuurpark de Brink en is participatief actieonderzoeker. Met dat project wil ze zorgen dat mensen die willen bijdragen aan een duurzamer Zeist, elkaar gemakkelijker kunnen vinden.

Emmanuelle, vertel eens wat over jezelf en over hoe je bij SDZ terecht bent gekomen?
‘ Ik heb altijd heel veel liefde gehad voor bomen en planten. Mijn studie natuurgeneeskunde sloot hierbij aan. Wat de een voor onkruid aanziet is voor mij een heel werkzame plant. Ik ben ook opgegroeid in een familie waar heel veel gesprekken over tuinieren, bomen en planten gingen. Die liefde ging zo ver dat mijn oma en tantes van hun weinige spaargeld de oude boom in de tuin beter hebben laten maken door de boomchirurg. Ik ben in Zeist komen wonen vanwege de bomen. Ik had namelijk gezien dat hier twee groen-groepen actief zijn en het bomenplan zag er prima uit. Toch kwam op een dag het bericht dat er 50 bomen bomen die onderdeel waren van monumentale buitenplaats Nijenheim bij mij in de buurt gekapt zouden worden, mede omdat mensen licht in hun tuin wilden. Dit vond ik zo verdrietig. Ik ben zo begaan met de bomen dat ik niet kon begrijpen dat gezonde oude bomen en planten tegen de vlakte zouden gaan.’

Wat heb je toen gedaan?
‘Samen met buren die hier bezwaar tegen hadden zijn we een gesprek aangegaan met de gemeente. We wilden gefaseerd onderhoud en geen kaalslag en hebben aangegeven dat we mee wilden werken bij het extra onderhoud dat daar het gevolg van zou zijn. Buurtbewoners zijn door mij geinformeerd. En er is een werkgroep opgezet waar ik voorzitter van was. Helaas bleken er al afspraken te zijn tussen enkele bewoners en gemeente. En ondanks rapporten van externe bureaus met daarin onderbouwd dat een groot aantal oude bomen zouden kunnen blijven bestaan zijn ze gekapt. Als tegenwicht had ik het nodig om te zien dat er activiteiten zijn op het gebied van duurzaamheid die wèl goed gaan. Ik had behoefte aan tegengeluiden en initiatieven die goed zijn voor het groen en duurzaamheid. Mijn drijfveer was dus om mijn eigen verdriet om te zetten naar iets goeds, iets positiefs. Omdat ik met meerdere projecten in aanraking wilde komen heb ik stukjes geschreven voor in de Nieuwsbode. Door mensen te interviewen kom je veel te weten over de projecten. Ik heb dat als iets positiefs ervaren, omdat ik zo in contact kwam met positieve activiteiten rond duurzaamheid. De diepste motivatie bleek vaak dat je ergens begaan mee bent en het je raakt als er niet zorgvuldig omgegaan wordt met iets waar je van houdt.’

Jij bent ook betrokken bij een ander initiatief toch?
‘ Dat klopt. Ik ben in juli 2018 benaderd door Mirjam van Kouwen om mee te doen met het vernieuwen van de natuurroute door Natuurpark de Brink. Mirjam en ik houden ons bezig met het inventariseren van oude bomen, we verdiepen ons in de achtergronden en vernieuwen de informatie voor bewoners en denken mee in ecologisch beheer. We geven excursies om ons enthousiasme over de waardevolle ontdekkingen die we gedaan hebben te delen.'

Wat heb je bijvoorbeeld ontdekt?
‘ Er staan bijzondere bomen zoals twee moerascypressenen met luchtwortels en diverse bomen die anderhalve eeuw oud zijn. Daarnaast is de geschiedenis ontzettend bijzonder. De Brink noem ik de mede- geboorteplaats van Zeist. Het is een van de eerste Nederzettingen geweest. Je kunt er stukken terugvinden vanaf het jaar 771. Dat vind ik zo leuk om te ontdekken. Geologisch is het ook een interessante plek omdat het lustwarande deel wat hoger en op zandgrond ligt en het rivierenlandschapdeel van het park lager ligt. Het is een soort mini geopark. Daarnaast is het ecologisch ook boeiend. Je treft er o.a. ijsvogels, bosuilen, buizerds, ringslang, vele soorten libellen en een bunzing. Ook zijn er wilde bloemen en bijzondere grassoorten. Biologen zien nog veel meer dan ik.’

Wat laat je dan zien bij een excursie, is dat elke keer hetzelfde of hangt het ook af van het jaargetijde?  
‘ Als we de excursies geven lopen we in een groep rond. Er is zoveel te zien, daarom behandelen we elke keer iets anders. We hebben o.a. een excursie over de historische kenmerken van het landschapspark uit de Lustwarandetijd. De Brink is in een bepaalde stijl aangelegd, de Engelse Landschapsstijl. Kenmerken zijn bijvoorbeeld vijvers die er slingerend uitzien, als een rivier. Dat hebben ze voor elkaar gekregen door op een bepaalde manier de planten neer te zetten. Doorzichten maken het gebied groter. Bomen staan op speciaal uitgezochte plaatsen zodat de compositie de juiste harmonie heeft. We hebben de oude tuinkaarten erbij gehaald. Historisch, geologisch en ecologisch is dit een voor Zeist unieke plek.’

En wat zijn nu de ontwikkelingen voor 2019?
‘ We geven thema nieuwsbrieven uit. In vijf of zes brieven pakken we elke keer weer een ander thema op. Er zijn al twee nieuwsbrieven verschenen een over het ontstaan van het natuurpark de Brink en een over de historie van de Brink als lustwarandepark. En er komen nog themabrieven over geologie, en ecologie. Rondom al deze thema’s geven we ook excursies. We streven ernaar dit jaar de nieuwe wandelroute en nieuwe borden te plaatsen en officieel te openen.'

Hoe wordt er gereageerd op de excursies?
‘ Heel goed. De laatste keer hadden we een groep van 30 mensen. Toen moesten we zelfs opsplitsen.. Om Zeist heen is veel bos maar binnen de bebouwde kom is er weinig groen. De Brink is een van de weinige wat grotere stukken binnenstedelijk groen. Het park wordt intensief gebruik en bewandeld door heel veel mensen. Mensen komen naar me toe om te vertellen dat ze bepaalde dieren of bloemen hebben gespot. Hondenbezitters rapen plastic op. De poelenwerkgroep onderhoudt de poelen en inventariseert de wilde planten en dieren bij de poelen. Er gebeurt heel veel goeds in Natuurpark de Brink!’

Wat betekent Samen Duurzaam Zeist voor jou?
‘ We doen met z’n allen natuurlijk veel moois. En tegelijkertijd maak je soms ook dingen mee die ontzettend frustrerend zijn. Zoals die bomen die uiteindelijk toch werden gekapt. Door samen te werken haal je elkaar uit de dip en zet je er je schouders weer onder. Daarnaast deel ik met de excursies mijn liefde voor en kennis van het park.’

Wat zijn jouw wensen voor Natuurpark de Brink?
‘ Een mooi herstelde wandelroute. Mensen die genieten van onze themabrieven en excursie wandelingen en net zo enthousiast worden over Natuurpark de Brink als wij. Verder zou ik graag zien dat er rekening wordt gehouden met de prachtige compositie van een Engelse landschapstuin en met de ecologie die in Natuurpark de Brink aanwezig is. Ik hoop dat er een plan komt, waarbij de bomen zo lang mogelijk behouden blijven en dat er daarna een nieuwe boom op dezelfde standplaats terugkomt. Zo blijft het mooie tuinontwerp behouden.

Verder zou ik heel blij zijn als er geen hondenpoep meer zou zijn op de plekken waar dat opgeruimd moet worden. Omdat in Natuurpark de Brink veel wilde planten en dieren leven. Door poep wordt de bodem te voedselrijk waardoor zeldzame planten en dieren bedreigd worden. Ook zou ik willen dat er goede ecologische verbindingen komen of dat die hersteld worden zodat dieren en planten, die in het park leven kunnen uitwisselen met andere groene gebieden binnen Zeist en met het buitengebied tussen Zeist en Bunnik. Een deel van het park is in handen van een andere eigenaar, hierdoor is een oude laan versnipperd geraakt. Het zou mooi zijn als deze hersteld zou kunnen worden. Heraanplant van het griendbosje lijkt me ook heel tof. Als we dit samen met gemeente, parkwandelaars en groengroepen voor elkaar zouden krijgen, nou, dan ben ik heel gelukkig!’

De themabrieven over Natuurpark de Brink zijn te verkrijgen door een mail te sturen met een verzoek om themanieuwsbrief Natuurpark de Brink naar mirjamvankouwen@natuurlijkzeist-west.nl

 

 

Afbeeldingen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen