De Kromme Rijncorridor, bouwsteen voor de Natuurvisie Utrecht

ProfielfotoFons Pennings 22-09-2023
485 keer bekeken 0 reacties

​​​​​​​Tussen Utrecht, De Bilt, Zeist, Bunnik en Odijk en Driebergen ligt een versnipperd en onbekend buitengebied. De werkgroep Kromme Rijncorridor zet zich in voor behoud en versterking van dit gebied en schrijft daar een serie columns over. Lees hier deel 2 geschreven door Rob Zakee.

Kromme Rijncorridor is - ondanks dat het de afgelopen 70 jaar achteruit is gegaan - in de kern een prachtig, gevarieerd landschap. Het staat om vele redenen onder druk. 
De werkgroep de Kromme Rijncorridor wil van het gebied een échte groene long maken. De ontbrekende schakel tussen drie natuurgebieden en de tegenhanger van de alsmaar drukker wordende stad. 
Deze serie columns gaat over natuur en biodiversiteit, nieuwe mogelijkheden voor waterberging, voedselbossen en recreatie en over boeren en burgers. 
Kortom, lokale gedachten voor nationale transities.


Beste Lezer,

Op 7 september presenteerden de Utrechtse Natuurorganisaties - Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Landschap Erfgoed Utrecht, IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie), Natuurmonumenten en NMU (Natuur en Milieusfederatie Utrecht) - hun gezamenlijke "Natuurvisie op Utrecht 2050". Dit gebeurde met een inleiding van Matthijs Schouten van Staatsbosbeheer op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Matthijs Schouten hield daarbij een pleidooi voor een benadering vanuit liefde voor de natuur, en voor een minder technocratische benadering.

De Natuurvisie Utrecht 2050 is dé visie van de Utrechtse natuurorganisaties op de toekomstige inrichting van de natuur in de provincie Utrecht. Een toekomst waarin de natuur de ruimte krijgt. Een visie die verder gaat dan tijdelijke noodmaatregelen, een visie die bouwt aan duurzaam systeemherstel, integrale oplossingen en gebiedsprocessen. De visie is bedoeld om bestuurders bij de provincie, Utrechtse gemeenten en waterschappen te inspireren, evenals natuurbeheerders, ontwikkelaars, boeren en bewoners.

De Natuurvisie Utrecht schetst de toekomst van de provincie Utrecht aan de hand van zes kerngebieden: het veenweidegebied, de laagveenmoerassen, het rivierengebied, Utrechtse Heuvelrug, Eem en Randmeren en de Gelderse Vallei.

Voor het Kromme Rijngebied schetst de natuurvisie het volgende perspectief:
De stroomruggen van de kleinere rivieren zijn bijzonder geschikt voor soortenrijk, rivierbegeleidend bos. Dit bostype ontwikkelt zich relatief snel tot mooi, klimaatbestendig bos, bijvoorbeeld in de directe omgeving van dorpen. De kleine rivieren zijn de blauwe aders: schoon water, rijk waterleven en natuurrijke oevers, ook in stedelijk gebied.

Voor de Utrechtse Heuvelrug wordt de relatie met de Kromme Rijn verwoord: Meer infiltratie en het langer vasthouden van (kwel)water is een speerpunt. Door herinrichting van het watersysteem, waarbij de afvoersnelheid wordt verminderd, kan het gebufferde grondwater beter worden benut door de natuur. Dat biedt kansen voor een mozaïek van natte hooilandjes, vochtige (broek)bossen en schone sloten met soortenrijke oevers. De natte flanken zijn onderdeel van het herstel van de natuurlijke ‘watermachine’ en functioneren als spons: water wordt langer vastgehouden en verdroging wordt zo tegengaan. Natuurverbindingen op de flanken zijn hersteld, denk bijvoorbeeld aan de Elster Buitenwaarden.

Kortom, de Natuurvisie 2050 sluit qua inspiratie en uitgangspunten goed aan bij de visie op de Kromme Rijncorridor. De Werkgroep Kromme Rijncorridor zal daarom ook, net als in het recente verleden, met de partijen van de Natuurvisie 2050 in gesprek blijven hoe onze gezamenlijke ambities in de toekomst daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

De gehele Natuurvisie 2050 is terug te vinden op https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/natuurvisie/

Rob Zakee

Afbeeldingen

Reageren

X (voorheen Twitter)

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen