Compost lokaal

Vanuit de kringloopgedachte is het een goede keuze om al het groene snoei- en GFT afval lokaal te composteren, te verwerken en te benutten. Bijvoorbeeld in de gemeentelijke plantsoenen, in buurtmoestuinen, particuliere tuinen of op het balkon.

Met initiatieven als de jaarlijkse compostactie, het opzetten van buurtcompostproject Kerckebosch ​​​​​​ en advies aan scholen, willen we inwoners, organisaties en bedrijven enthousiasmeren voor en betrekken bij het verbeteren van de lokale groene kringloop.
We organiseren workshops over composteren en adviseren scholen die met composteren aan de slag willen. Daarnaast wordt onderzocht of een lokale composteerinrichting haalbaar is.

 

Bewustwording over het belang van een gezonde bodem 

Composteerworkshop (foto Anne-Marie Bergervoet)
Composteren volgens de Bokashi-methode
(foto Anne-Marie Bergervoet)

Waarom blijven we na de herfst niet tot onze nek in de oude bladeren zitten? Hoe kan het dat de grond steeds weer planten kan blijven voeden en water zuiveren? En dat wormen wateroverlast kunnen voorkomen? Dat komt door de gratis service die het bodemleven ons geeft. Het vormt letterlijk de bodem onder ons bestaan.Een gezonde levende bodem levert gezond eten en kan veel regenwater opnemen. Als het GFT- en groen (snoeihout) afval dichter in de buurt verwerkt wordt en de afzet van compost in gemeentelijk groen vergroot wordt draagt dit bij aaneen duurzame omgang met de bodem. .We willen deze bewustwording op verschillende manieren bijbrengen door bijvoorbeeld workshops en het deelnemen aan de (landelijke) Bodemdierendagen.

In de workshops vertellen we over:
- Hoe een groene kringloop werkt
- Alles wat de aarde voortbrengt aan planten en dieren
- Hoe het door diezelfde aarde weer wordt opgenomen en verteerd
- Hoe dit weer dient als voeding voor nieuw leven

De workshops vinden plaats bij De Boswerf. Kijk in hun activiteitenagenda voor de planning van nieuwe workshops.

Hoe kan je zelf aan de slag met composteren

Composteerton
Composteerton.
(Foto: Anne-Marie Bergervoet)

Je kan zelf gaan composteren. Het is een goede manier om waardevolle voedingsstoffen terug te geven aan de bodem. Bovendien vermindert het je een flinke hoeveelheid afval en voorkom je dat het wordt verbrand. 

Websites over composteren

https://www.compostgilde.nl
http://buurtcompost.nl
https://www.nudge.nl/projects/start-een-wormenbak/compostwormen-af-te-halen

We zoeken naar

  • Mensen die kennis en kunde over composteren willen delen
  • Locatie voor een buurtcompostplek 

Wil je actief mee denken over het compost lokaal? Meld je aan bij Marlou Bours van De Boswerf. 

Cookie-instellingen