De pijlers

Omdat duurzaamheid zo'n breed begrip is hebben we het onderverdeeld in vier pijlers. De initiatieven die er zijn, zijn ondergebracht bij de verschillene pijlers. Pijler 1 staat voor Klimaat en energie. Pijler 2 staat voor Kringloopeconomie. Pijler 3 staat voor Natuur en landschap. Pijler 4 staat voor Gezonde leefomgeving.

Pijler 1 - klimaat en energie

Zeist wil zo snel mogelijk energieneutraal zijn, uiterlijk in 2050. Zodat we onze bijdrage leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde en de negatieve gevolgen die dat heeft. We hebben met zijn allen een uitdaging om duurzame energie op te wekken, maar ook om te besparen op ons energieverbruik. Dat vraagt voortvarende actie!

Kijk eens op www.mijngroenehuis.nu: je vindt er volop tips, campagnes en collectieve acties om woningen te verduurzamen. En zie ook www.zeist.nl/nieuweenergie.

 

Pijler 2 - De kringloopeconomie

Kringloopeconomie houdt in dat we (1) zo min mogelijk grondstoffen gebruiken, dat we (2) spullen zo lang mogelijk gebruiken en zo veel mogelijk delen, dat we (3) producten en grondstoffen (uit afval) opnieuw gebruiken, en dat we (4) zo weinig mogelijk weggooien. Dat levert uiteraard veel milieuwinst op! 

 

 


Pijler 3 - Natuur en landschap 

Zeist staat bekend om haar prachtige groene omgeving. Zeistenaren hechten aan de bossen van de Heuvelrug, het weidegebied van de Kromme Rijn en de buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande.

Een grote diversiteit aan planten en dieren draagt bij aan een stabiel evenwicht in de natuur, ook in Zeist. Ook kunnen we door het vergroenen van Zeist de gevolgen van de klimaatproblematiek verzachten. We richten ons zowel op de kwaliteit van het groen in de openbare ruimte als in particuliere tuinen. 


Pijler 4 - Gezonde leefomgeving

We streven naar een gezonde leefomgeving die bijdraagt aan onze gezondheid. Denk aan het tegengaan van waterverspilling en luchtvervuiling. Daar hebben we in Zeist, maar ook wereldwijd last van. We zijn samen - inwoners, bedrijven èn overheid - verantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving. Help mee te werken aan bijvoorbeeld de kwaliteit van natuur en biodiversiteit, waterkwaliteit, bodem en ondergrond, luchtkwaliteit en geluidshinder. Mogelijk zijn de effecten op korte termijn minder merkbaar, maar ze zijn op de lange duur van groot belang voor onze gezondheid!  

 

Elke pijler vertegenwoordigt een kleur uit het logo van Samen duurzaam Zeist.

Cookie-instellingen